Welkom

Welkom op de website van Henri van Ulsen, Statenlid VVD


Volgende Statenvergadering op 27-01-2021 over de middelen voor extra Markenwadden eiland en subsidie voor groene daken.

Volgende commissievergadering 3 februari 2021

Installatie als Statenlid van de provincie Flevoland – 17-04-2019

Mijn portefeuille (onderwerpen):
– landbouw & visserij (waaronder Stikstofdossier)
– mobiliteit & OV (2e woordvoerder)
– Noordelijk Flevoland
– Omgevingsdienst (2e woordvoerder)
– Toezicht & Handhaving (2e woordvoerder)
– Vergunningverlening (2e woordvoerder)
– Wonen
– Fonds leefbaarheid
– Klimaat en Energie
– Vitaal platteland

raadslid-16-05-20182


Zijn er actuele onderwerpen die je wilt delen mail dan naar h.vanulsen@noordoostpolder.nl of bel 06-22923654.