Welkom

Welkom op de website van Henri van Ulsen, Statenlid VVD

Groene daken …..?


Volgende Commissievergadering op 10-02-2021 over de aanpak Stikfstof in Flevoland.

Volgende Statenvergadering 17 februari 2021 met o.a. Aanpak Stikstof Flevoland, bestuurlijke vernieuwing en toekomstbestendige gezondheidszorg Flevoland

Statenlid van de provincie Flevoland (m.i.v. 17-04-2019)

Mijn portefeuille (onderwerpen):
– landbouw & visserij (waaronder Stikstofdossier)
– mobiliteit & OV (2e woordvoerder)
– Noordelijk Flevoland
– Omgevingsdienst (2e woordvoerder)
– Toezicht & Handhaving (2e woordvoerder)
– Vergunningverlening (2e woordvoerder)
– Wonen
– Fonds leefbaarheid
– Klimaat en Energie
– Vitaal platteland

raadslid-16-05-20182


Zijn er actuele onderwerpen die je wilt delen mail dan naar h.vanulsen@noordoostpolder.nl of bel 06-22923654.