Welkom

Welkom op de website van Henri van Ulsen, Statenlid VVD

Geen extra regels vanuit  Schone Lucht Akkoord !

Nieuwe inzichten Stikstof (cijfers)

Volgende Statenvergadering op 26-02-2020 met Cultuurnota en moties Woningbouw Flevoland en Gebiedsaanpak Stikstof op de agenda.

Volgende commissievergadering 5 februari 2020

Installatie als Statenlid van de provincie Flevoland – 17-04-2019

Mijn portefeuille (onderwerpen):
– landbouw & visserij (waaronder Stikstofdossier)
– mobiliteit & OV (2e woordvoerder)
– Noordelijk Flevoland
– Omgevingsdienst (2e woordvoerder)
– Toezicht & Handhaving (2e woordvoerder)
– Vergunningverlening (2e woordvoerder)
– Wonen
– Fonds leefbaarheid
– Klimaat en Energie
– Vitaal platteland

raadslid-16-05-20182


Zijn er actuele onderwerpen die je wilt delen mail dan naar h.vanulsen@noordoostpolder.nl of bel 06-22923654.