Welkom

Welkom op de website van Henri van Ulsen, Statenlid VVD

Oplossen PAS-meldingen

op 21-10-2020 VVD motie aangenomen waarin minister wordt aangespoord om PAS-meldingen snel te legaliseren.


Volgende Commissievergadering op 28-10-2020 over de begroting 2021 met daarin de keuze voor 1. coronacrisis, 2. stikstofcrisis en woningbouw Flevoland (100.000+)

Volgende Statenvergadering 11 november 2020

Installatie als Statenlid van de provincie Flevoland – 17-04-2019

Mijn portefeuille (onderwerpen):
– landbouw & visserij (waaronder Stikstofdossier)
– mobiliteit & OV (2e woordvoerder)
– Noordelijk Flevoland
– Omgevingsdienst (2e woordvoerder)
– Toezicht & Handhaving (2e woordvoerder)
– Vergunningverlening (2e woordvoerder)
– Wonen
– Fonds leefbaarheid
– Klimaat en Energie
– Vitaal platteland

raadslid-16-05-20182


Zijn er actuele onderwerpen die je wilt delen mail dan naar h.vanulsen@noordoostpolder.nl of bel 06-22923654.