Welkom

Welkom op de website van Henri van Ulsen, Statenlid VVD

Eerst volgende Provinciale Staten vergadering is op 18 december 2019 met als belangrijkste onderwerpen: concept RES, Stikstofcrisis (oplossing afspraken

We verwachten we in de week van 1 december 2019 voorstellen vanuit Den Haag om onze stikstofcrisis te bestrijden.

Werkbezoeken: 26 november 2019 – RES-markt Agora in Lelystad

Installatie als Statenlid van de provincie Flevoland – 17-04-2019

Mijn provinciale speerpunten:
– vrijkomende erven in de polders
– leefbaarheid in de dorpen
– energietransitie (klimaatakkoord en RES – regionale energie transitie)
– bodemdaling problematiek in onze provincie
– haalbaarheidsonderzoek LelyLijn naar het Noorden (trace Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen) en experimenteren met innovatief vervoer.

Mijn portefeuille (onderwerpen):
– landbouw & visserij
– mobiliteit & OV (2e woordvoerder)
– Noordelijk Flevoland
– Omgevingsdienst (2e woordvoerder)
– Toezicht & Handhaving (2e woordvoerder)
– Vergunningverlening (2e woordvoerder)
– Wonen
– Fonds leefbaarheid
– Klimaat en Energie
– Vitaal platteland

raadslid-16-05-20182


Zijn er actuele onderwerpen die je wilt delen mail dan naar h.vanulsen@noordoostpolder.nl of bel 06-22923654.