Oplossen PAS-meldingen

De stikstofcrisis houdt de provincie Flevoland, naast de andere 11 provincies, al 1,5 jaar in de greep. De crisis die gaat over stikstofuitstoot is door de coronacrisis naar de achtergrond gedreven maar levert iedere dag bij veel ondernemers grote onzekerheden op. Dit komt door het uitblijven van de toezegging van de minister LNV om de PAS-meldingen snel te legaliseren. Het uitblijven van legale vergunningen heeft gevolgen voor investeringen die ondernemers willen doen in hun sector. Niet allee...
More

Meerjaren visie VNG Flevoland

Op 31januari 2019 heb ik een bijdrage mogen leveren aan de meerjaren visie voor de VNG. Wat zijn belangrijke thema´s voor alle lokale gemeenten. Wat doen we zelf - waaronder beleidsvorming over onze eigen leefomgeving en welke zaken besteden we uit/doen we samen met andere gemeenten? https://meerjarenvisie.vng.nl/flevoland?utm_source=mail4&utm_medium=email&utm_campaign=flevoland_na_bijeenkomst&vnguid=529-62b67870afe9ae75c7f997ccf8d4e67e60f389a1
More

Landbouwevent Noordoostpolder ‘De wereld voeden met boerenverstand’

Een avondprogramma met o.a. spreker Jan Huitema – Europarlementariër landbouw Op 1 februari a.s. organiseert VVD Noordoostpolder het landbouwevent ‘De wereld voeden met  boerenverstand’. Europarlementariër Jan Huitema, vertegenwoordiger van het Nederlandse landbouwbeleid in Brussel, geeft vanuit Europees verband zijn visie op het wereldvoedselvraagstuk. De wereldbevolking groeit in een rap tempo. Achter de jaarlijkse groei van circa 83 miljoen mensen schuilt een enorm voedselvraagstuk. De Ne...
More

Verbinding met de Polder beloond met een 5e plaats

Op de VVD-kandidatenlijst Noordoostpolder - voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 - sta ik nu definitief op plaats 5. De verbinding met de Polder werd beloond. Na na een zeer lange avond van stemming en pleidooi werd mijn 5e plaats bekrachtigd! De campagne kan van start! Mijn pitch: Hier staat een kandidaat raadslid die  na een aanloop van 5 jaar klaar is voor het echte werk en ik neem u mee waarom IK uw kandidaat raadslid ben voor de vorming van het nieuwe VVD team. Na opgegroeid t...
More