Voortvarend aan de slag met Stadshart

De VVD fractie in de Noordoostpolder is tevreden over de aanpak van het vernieuwen naar een gezellig en compact centrum in Emmeloord. Na een nieuwe start hebben inwoners en ondernemers zich in een periode van twee jaar uitgesproken via het openplanproces. De polderinwoners konden vrij hun ideeën en inzichten geven voor een nieuw te vormen centrum. De politiek wachtte, luisterde en volgde het tot stand komen van de scenario´s voor de verbouwing van het centrum vóór en dóór de inwoners en ondernem...
More

Buurtpreventieborden voor een veilig Nagele

De vorig week uitgekomen misdaadmeter 2016 geeft inzicht in de criminaliteit in steden en dorpen. Inbraken en pogingen daartoe komen in de Noordoostpolder en specifiek in Nagele nog te veel voor. In diverse dorpen en in Emmeloord zijn er in het afgelopen jaar Whatsappgroep van start gegaan. In Nagele is de Whatsappgroep VeiligNagele enige tijd actief. Voor het zichtbaar maken van deze digitale groep burgers, die met elkaar waken over elkaars eigendommen, hebben Clarian van Herwaarden en Henri va...
More