Groene daken ?

Veranderingen in de wereld, in Nederland en in onze eigen provincie Flevoland vragen onze aandacht. Onderwerpen als de corona-, woningbouw-, stikstofcrisis en het klimaat vragen onze aandacht in Flevoland. De VVD sluit niet haar ogen voor de vraagstukken die in 2050 en verder op ons afkomen. In tegendeel, er wordt systematisch ingezet op duurzame energieoplossingen waaronder kernenergie. Niet alleen nieuwe energiebronnen maar ook de onderwerpen als herstel van de natuur en ons voorbereiden op h...
More

Oplossen PAS-meldingen

De stikstofcrisis houdt de provincie Flevoland, naast de andere 11 provincies, al 1,5 jaar in de greep. De crisis die gaat over stikstofuitstoot is door de coronacrisis naar de achtergrond gedreven maar levert iedere dag bij veel ondernemers grote onzekerheden op. Dit komt door het uitblijven van de toezegging van de minister LNV om de PAS-meldingen snel te legaliseren. Het uitblijven van legale vergunningen heeft gevolgen voor investeringen die ondernemers willen doen in hun sector. Niet allee...
More

Meerjaren visie VNG Flevoland

Op 31januari 2019 heb ik een bijdrage mogen leveren aan de meerjaren visie voor de VNG. Wat zijn belangrijke thema´s voor alle lokale gemeenten. Wat doen we zelf - waaronder beleidsvorming over onze eigen leefomgeving en welke zaken besteden we uit/doen we samen met andere gemeenten? https://meerjarenvisie.vng.nl/flevoland?utm_source=mail4&utm_medium=email&utm_campaign=flevoland_na_bijeenkomst&vnguid=529-62b67870afe9ae75c7f997ccf8d4e67e60f389a1
More

Beloning afvalscheiding

Inwoners van de Noordoostpolder moeten beloond worden voor het goed sorteren van hun afvalstromen. Deze oproep deed de VVD tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Geen verhoging van het afvalstoffentarief voor 2019 maar dit gelijk houden aan het tarief van 2018. “Laat de containerdeksel niet nogmaals op de neus van onze inwoners vallen – maar beloon ze voor hun goede gedrag” – aldus VVD raadslid Henri van Ulsen. Het scheiden van de restafvalstoffen zit in de Noordoostpolder enorm in de l...
More