Klimaatakkoord Flevoland

Flevoland staat aan de vooravond van het onderteken van het nationaal klimaatakkoord. In de aanloop is er veel, heel veel over gesproken. Niet alleen over de ambities – voorzitter – maar temeer over de tegenstellingen, die ons dagelijks bezig houden. Gaan we niet te hard en worden we niet bedolven onder een berg van maatregelen. Het mag en kan niet zo zijn dat de één na de andere maatregelen sectoren als de bouw, agrariërs op slot zetten en inwoners in onzekerheid brengen. Is niets doen dan een...
More

stappen in ´Stikstofproblematiek´

De VVD Flevoland is blij met de eerste stappen van kabinet om de crisis in de bouw te bezweren en tot stilstand gekomen projecten snel vlot te trekken. Belangrijk voor de provincie Flevoland als groei provincie in de randstedelijke regio. Tijdelijke, niet populaire maar noodzakelijke maatregelen zijn hier voor nodig; het terugbrengen van de snelheid op snelwegen en het inzetten van een noodwet (voor cruciale projecten voor o.a. dijkverzwaring en veiligheid).Hiermee is de totale crisis niet b...
More

VVD: ondernemersinitiatieven zonnepanelen in buitengebied in gevaar

De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied. Elektriciteitsnetwerk De gemeente Noordoostpolder heeft als prioriteit dat kleinschalige zonnestroomprojecten vooral op daken moeten plaatsvinden. Voor agrariërs biedt dit goede mogelijkheden om hun eigen energie op te wekken. Zij hebben immers vaak voldoende dakoppervlak ter beschikking. Om voldoende zonnepanelen te kunnen plaatsen is het hebben ...
More

VVD pleit voor pilot bereikbaarheid in Noordoostpolder

De fractie van de VVD Noordoostpolder roept de gemeente en de provincie op om met experimenten te komen om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer op korte termijn te verbeteren. We kunnen marktpartijen en technische universiteiten uitdagen om in Noordoostpolder een experiment te starten,” aldus Henri van Ulsen – woordvoerder. De VVD ondersteunt de beweging om een Lelylijn richting Randstad en het noorden op de agenda te zetten, maar ondertussen blijft de VVD graag met beide benen ...
More