1e snel internet aansluiting buitengebied NOP

De VVD is blij met de eerste aansluitingen van snel internet in het buitengebied van de Noordoostpolder. In een periode van 3 jaar is het internet voor het buitengebied tot stand gekomen. Te lange tijd zijn de mensen in het buitengebied verstoken geweest van goed internet. Voor menig huishouden, ondernemer en scholier was dit een niet houdbare situatie. De jeugdburgemeester van de Noordoostpolder Jens van Leeuwen heeft op 11 juni 2017 de eerste aansluiting gekregen. De aanleg van de overige aans...
More

Glas voor gas

De VVD heeft tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over het aanleggen van glasvezelnetwerken voor snel internet op nieuwbouwlocaties. Na jaren van stagnatie trekt de nieuwbouw in de Noordoostpolder weer aan. Niet alleen in Emmeloord maar ook in de dorpen wordt er volop gebouwd of gaat binnenkort gebouwd worden. Op diverse locaties – zoals in Ens, Marknesse en straks ook Emmelhage fase II – worden locaties in een hoog tempo bouwrijp gemaakt. Noordoostpolder timmert hard aan weg als het g...
More

Digitale snelweg voor buitengebied NOP

De VVD is blij met de start van de werkzaamheden voor snel internet voor het buitengebied van de Noordoostpolder. Een onzekere periode van 2 jaar wordt vandaag afgesloten door de eerste schop die door wethouder Wijnants aan de Ramsweg in de grond is gezet. Fiber Flevo heeft hiermee een start gemaakt en zal voor de zomer de eerste woonhuizen en bedrijfspanden in dit gebied aansluiten. Voor huishoudens, ondernemers en scholieren zal dit een grote verbetering opleveren. In 2014 zijn er door de V...
More

GEEN WINDMOLENBOS IN DE NOORDOOSTPOLDER

De VVD Fractie is blij dat wethouder Andries Poppe namens het College in de commissievergadering heeft toegezegd dat er geen nieuwe solitaire windmolens en andere opstellingen in de polder komen. Deze afspraken werden in 1998 met de polderbewoners gemaakt met het genomen besluit om in totaal 86 windturbines aan de Noordermeer, Westermeer en Zuidermeerdijk te plaatsen. Voor de Noordoostpolder betekent dit dat er geen nieuwe solitaire molens en binnendijkse lijn of clusteropstellingen worden toege...
More