Waar is onze vrijheid, où est notre liberté (15-11-2015)

Wat heeft ´vrijheid´ nog voor betekenis als we niet meer rustig naast elkaar kunnen samenleven. Er is geen vrijheid als je ieder moment van de dag op je hoede moet zijn - waarbij angst en vrees gaan overheersen. Met de vreselijke beelden van de aanslag op ´Charli Hebdo´ nog op ons netvlies gegrift, worden we andermaal geconfronteerd met een laffe daad. Wat een gezellig avondje uit moest word...
More

“Mag het een onsje meer zijn …….?” (20-10-2015)

'Mag het een onsje meer zijn?' Na jarenlange bezuinigingen mogen burgers en ondernemers wel eens ontzien worden, zodat er vanuit de lastenverlichting geld over blijft voor dat 'onsje meer´. Op Prinsjesdag werd hiervoor de eerste stap gezet -  de economische groei zit structureel weer in de lift. Goed nieuws voor de meeste mensen die in het komende jaar er gemiddeld 2,6% op vooruit gaan....
More

Kap woud vergunningsregels

Decennia lang heeft de overheid een woud van regels gebouwd. De een na de andere wet en beleidsregel werden achtereenvolgens gestapeld. Een stalen karkas waarbinnen te weinig ruimte overblijft voor initiatieven en zelfontplooiing. Daar waar er initiatieven in onze samenleving ontstaan, worden deze plat gebombardeerd met allerlei bureaucratische regels en lange proceduretermijnen. Menig initiatiefn...
More

De eerste stappen in de nieuwe zorg (26-04-2015)

De belangrijkste hervorming in overheidsland van het afgelopen decennia is de transitie van de zorg van het Rijk naar gemeenten. Een enorm pakket aan zorgtaken worden niet langer door het Rijk uitgevoerd - maar zal door gemeenten doelgericht, integraal, dicht bij de burger op maat worden geleverd. Hierbij zal gezamenlijk worden bepaald wat eenieder zijn inbreng kan zijn bij voorliggende zorgvragen...
More