stappen in ´Stikstofproblematiek´

De VVD Flevoland is blij met de eerste stappen van kabinet om de crisis in de bouw te bezweren en tot stilstand gekomen projecten snel vlot te trekken. Belangrijk voor de provincie Flevoland als groei provincie in de randstedelijke regio.

Tijdelijke, niet populaire maar noodzakelijke maatregelen zijn hier voor nodig; het terugbrengen van de snelheid op snelwegen en het inzetten van een noodwet (voor cruciale projecten voor o.a. dijkverzwaring en veiligheid).
Hiermee is de totale crisis niet bezworen en is de onrust en onzekerheid bij o.a. ondernemers en organisaties niet weggenomen.

Aanvullende, breed gedragen maatregelen zijn nodig om de stikstofproblematiek definitief te bezweren. De inbreng van belangenorganisaties, het IPO (12 provincies) en het ministerie is hierbij van groot belang, om de belangen vanuit diverse sectoren als ook die van de provincies mee te nemen.

De complexiteit van dit vraagstuk vraagt om inzicht, overzicht en uitvoerbaarheid binnen juridische wetgeving. Ondanks het spoedeisend karakter van dit vraagstuk pleit de VVD voor ruimte waarin belangen en inzichten goed bij elkaar gebracht moeten worden, om bijvoorbeeld opgebouwde rechten en eigendommen van ondernemers te beschermen. Dus geen dagkoersen, maar een proces en planning zoals het Rijk heeft voorgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *