Klimaatakkoord Flevoland

Flevoland staat aan de vooravond van het onderteken van het nationaal klimaatakkoord. In de aanloop is er veel, heel veel over gesproken. Niet alleen over de ambities – voorzitter – maar temeer over de tegenstellingen, die ons dagelijks bezig houden. Gaan we niet te hard en worden we niet bedolven onder een berg van maatregelen. Het mag en kan niet zo zijn dat de één na de andere maatregelen sectoren als de bouw, agrariërs op slot zetten en inwoners in onzekerheid brengen. Is niets doen dan een oplossing ? Nee, wat de VVD betreft niet – na een lange aanloop met veel partijen moeten we aan de slag – dit alles wel in een perspectief van haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Kan Flevoland in dit perspectief Netto-leverancier zijn en blijven?
De VVD neemt haar verantwoordelijkheid in dit klimaatdossier, wil onze leefomgeving ook beter doorgeven aan volgende generaties – maar zet vraagtekens bij de snelheid waarmee sommige fracties inzetten en doordrukken.

Statenvergadering 20-11-201

Is het geheel aan maatregelen wel in zo´n korte tijd uitvoerbaar en werken deze niet tegenstrijdig met elkaar – getuige de Stikstof en Pfas crisis waarin we verkeren. De VVD wil dan ook bij elk voorstel, maatregel een duidelijke toets op haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarbij is het van belang dat er niet getornd wordt aan opgebouwde rechten van ondernemers en inwoners. Daar waar deze er zijn en dienen te wijken voor klimaatdoelen, zal de Overheid deze moeten compenseren. Hierbij is het ook van belang dat het IPO als één geheel optreedt en handelt overeenkomstig de afspraken – de VVD ziet dan ook toe dat de gedeputeerde dit aan de IPO-tafel afdwingt – graag een reactie hierop (vraag).

Naast ´dreigende´ maatregelen wil de VVD meer oog voor de Kansen voor Flevoland. Niet in de vorm van meer Wind of meer Zon maar in de vorm van innovatieve kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers. De VVD onderschrijft de verdergaande samenwerking tussen Horizon en DE-on waarbij de weg wordt vrijgemaakt voor die ondernemers die willen investeren met hun bijdrage aan de uitvoering van de klimaatdoelen. Minder regels, een goed/snel vestigingsklimaat en waar nodig financiële ondersteuning bij het starten van een onderneming of innovatief plan.
Vraag: Welke acties, maatregelen, initiatieven zetten de gedeputeerden (Jop en JanNico) hier nu al in en  welke resultaten mogen wij hier binnenkort verwachten?

Inzet op alle vormen van hernieuwbare energie – zoals het onderzoeken naar kernenergie, thorium – maar ook Waterstof is voor de VVD van belang. Hiermee wil de VVD niet alleen de traditionele paden bewandelen maar ook nieuwe vormen kunnen een belangrijke bijdrage gaan leveren. Hier ligt wellicht de sleutel om complexe vraagstukken sneller en beter in te vullen. De VVD ziet uit naar de uitvoering van de aangenomen motie van vorige week woensdag.
Vraag: Kan de gedeputeerde aangeven wat de kansen voor Waterstof productie, op-/overslag voor onze Provincie – hiervoor heeft de VVD eventueel een motie.

Voorzitter in afronding,
Geklemd tussen het nemen van verantwoording voor ons klimaat en beteugelen  crisissen zoekt de VVD naar de balans. Daarbij gaat de VVD noodzakelijke maatregelen, die pijnlijk genoeg zijn en ons niet blij maken, niet uit de weg.  Daarbij geldt voor ons wel dat de VVD Flevoland niet verder wil gaan dan hetgeen in Den Haag wordt overeenkomen – het Haagse minimum is ons maximum.
De VVD is dan ook helder over de uitvoering – dit kan enkel en alleen vanuit een goede onderbouwing over de haalbaarheid. Dit alles om niet willens en wetens de klimaatmaatregelen vanuit ´drammerigheid´ door te drukken ten kosten laten gaan van alles!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *