Geen extra regels vanuit Schone Lucht Akkoord

Begin januari viel het ´Schone Lucht Akkoord´ voor Flevoland plotseling uit de lucht. Weer een akkoord dat inzet op extra maatregelen dat zich richt op inwoners en sectoren zoals de bouw en landbouw. Henri van Ulsen heeft namens de Flevolandse VVD de Gedeputeerde Cora Smelik tijdens de Statenvergadering vragen gesteld over de gevolgen voor de provincie Flevoland. Een heel een pakket aan extra regels, terwijl onze provincieal over heel veel schone lucht beschikt!

Dit nieuwe ‘Schone Lucht Akkoord’ zal zeker nieuwe verplichtingen en ook kosten met zich meebrengen. De VVD wil voorkomen dat er opnieuw extra regels aan belangrijke sectoren zoals de bouw en de landbouw worden opgelegd, terwijl de onduidelijkheid over de stikstof maatregelen en de PFas nog steeds voortduren.

De Flevolandse Provinciale Staten zijn vooraf niet over dit akkoord geïnformeerd. Tevens hebben de Staten vooraf niet kenbaar kunnen maken wat zij van deze extra regels vinden. Wij willen voorkomen dat de provincie nieuwe maatregelen gaat opleggen als het gaat om bijvoorbeeld houtstook, gebruik van diesel generatoren, bouwmachines/landbouwvoertuigen, Flevolandse havens, het verkeer op de A6 etc. “We moeten voorkomen dat er door extra regelgeving ons land en dus ook onze provincie niet op slot wordt gezet” – aldus Henri van Ulsen van de VVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *