Nieuwe inzichten Stikstof cijfers

De presentatie van nieuwe cijfers over stikstofuitstoot, afgelopen donderdag door het Mesdagfonds, leggen de verschillen van inzichten op dit complexe dossier verder bloot. De uitgangspunten tussen het RVIM, Mesdagfonds en andere instellingen zijn hierdoor nog verder uit elkaar komen te liggen. Het aantal rapporten blijven zich in een rap tempo opstapelen en geven de politiek en diverse sectoren nog steeds niet de sleutel die zal leiden naar de oplossing. De Flevolandse VVD is van mening dat de commissie ´Meten is Weten´ snel aan het werk moet om de verschillen en nuances op basis van feitelijkheden op tafel te brengen. “Niet enkel een theoretisch model maar ook een open meetsysteem die inzicht geeft over uitstoot en de gevolgen voor alle sectoren in ons land” – aldus VVD-woordvoerder Henri van Ulsen. Daarnaast benadrukt van Ulsen het belang om bij elkaar aan tafel te blijven zitten om de aandragen oplossingsrichtingen een kans te geven. Hierbij pleit de Flevolandse VVD voor tijd en ruimte om pilots in de provincie Flevoland uit te voeren. Deze moeten een bijdrage leveren aan de ingewikkelde puzzel: op zoek naar de balans waarbij de economie kan groeien, extra woningen in onze provincie gebouwd worden en nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de bestaande en nieuw te vormen natuur waarbij onze provincie niet op slot mag worden gezet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *