Wie is Henri van Ulsen?

Vanaf mijn geboorte (1968) opgegroeid in polderklei van Swifterbant. Een jong dorp in opbouw waar niets vanzelfsprekend was. Vanuit saamhorigheid werden in buurten, scholen, in de kerk en bij de verenigingen de schouders eronder gezet: gezamenlijk bouwen aan onze toekomst.

In het jonge één ouder gezin – vader op 32e jarige leeftijd 3 maanden na mijn geboorte overleden – diende alle zeilen te worden bijgezet om met elkaar het hoofd boven water te houden. Die gewone alledaagse zaken waren voor ons gezin niet zo vanzelfsprekend. Niet bij de pakken neerzitten, maar het beste voor jezelf en met elkaar eruit halen – dat is het geen ik als basis heb meegekregen. Opgevoed en gevormd om niet je hand op te houden, maar vanuit eigen verantwoordelijkheid te handelen. Die waarden heeft mijn moeder mij meegegeven. Vanuit deze vorming vind ik het belangrijk om deze verantwoordelijkheid mee te geven aan mijn gezin en uit te dragen in de politiek en in de samenleving.

Getrouwd met Emmeke wonen wij samen met onze 7 zonen op een prachtige woonboerderij  in het buitengebied van Nagele ben ik van de schouders eronder, Aardappeloogst 2015niet zeuren maar doorpakken. Bouwen aan de toekomst thuis, op mijn werk en in de politiek. Met een reflecterende blik op het verleden samen aan de slag voor de klussen van morgen. In mijn vrije tijd gaan ook de handen uit de mouwen. Op onze woonboerderij verbouwen wij zowel binnen als buiten diverse gewassen en wordt er met regelmaat gebouwd aan mooie uitdagende projecten. Daarnaast loop ik hard en neem o.a. deel aan de Fish Potato Run.

Vanuit 16 jaar – als IT-manager bij de gemeente Lelystad – heb ik ruime ervaring binnen de overheid. Aan vele grote veranderprojecten binnen de lokale overheid heb ik sturing mogen geven. Momenteel geef ik intern en extern adviezen voor efficiente krimpende overheid.

Na 35 jaar in Swifterbant te hebben gewoond en maatschappelijk op diverse terreinen betrokken te zijn geweest, ben ik in 2003 naar het buitengebied in Nagele verhuisd. Nu 15 jaar gezeteld op een woonboerderij, in de achtertuin van Schokland en Schokkerhaven in mijn voortuin, werk ik stap voor stap aan mijn naamsbekendheid in de Noordoostpolder – want wie is nu eigenlijk Henri van Ulsen.

´Henri´ is een druk gedreven baasje die altijd in de weer is met z´n werk, politiek en thuis met zijn gezin. Uitdagingen kunnen hem niet groot genoeg zijn om met beide handen op te pakken. In zakelijke en privé projecten (verbouwingen, meubels maken etc.) kan hij zich vol enthousiasme storten. Hij houdt niet van stilzitten en steekt graag de handen uit de mouwen thuis op zijn woonboerderij waar hij naast alle activiteiten ook met zijn vrouw graag in de moestuin mag werken. Is op diverse terreinen maatschappelijk betrokken en draagt graag een steentje bij voor een ander.

Sinds 2014 politiek actief als Burgerraadslid en op 16 mei 2018 geïnstalleerd als Raadslid voor de gemeente Noordoostpolder.

zie ook profiel VVD-Noordoostpolder.