Geen extra regels vanuit Schone Lucht Akkoord

Begin januari viel het ´Schone Lucht Akkoord´ voor Flevoland plotseling uit de lucht. Weer een akkoord dat inzet op extra maatregelen dat zich richt op inwoners en sectoren zoals de bouw en landbouw. Henri van Ulsen heeft namens de Flevolandse VVD de Gedeputeerde Cora Smelik tijdens de Statenvergadering vragen gesteld over de gevolgen voor de provincie Flevoland. Een heel een pakket aan extra regels, terwijl onze provincieal over heel veel schone lucht beschikt! Dit nieuwe ‘Schone Lucht Ak...
More

Klimaatakkoord Flevoland

Flevoland staat aan de vooravond van het onderteken van het nationaal klimaatakkoord. In de aanloop is er veel, heel veel over gesproken. Niet alleen over de ambities – voorzitter – maar temeer over de tegenstellingen, die ons dagelijks bezig houden. Gaan we niet te hard en worden we niet bedolven onder een berg van maatregelen. Het mag en kan niet zo zijn dat de één na de andere maatregelen sectoren als de bouw, agrariërs op slot zetten en inwoners in onzekerheid brengen. Is niets doen dan een...
More

stappen in ´Stikstofproblematiek´

De VVD Flevoland is blij met de eerste stappen van kabinet om de crisis in de bouw te bezweren en tot stilstand gekomen projecten snel vlot te trekken. Belangrijk voor de provincie Flevoland als groei provincie in de randstedelijke regio. Tijdelijke, niet populaire maar noodzakelijke maatregelen zijn hier voor nodig; het terugbrengen van de snelheid op snelwegen en het inzetten van een noodwet (voor cruciale projecten voor o.a. dijkverzwaring en veiligheid).Hiermee is de totale crisis niet b...
More

VVD: ondernemersinitiatieven zonnepanelen in buitengebied in gevaar

De fractie van de VVD Noordoostpolder maakt zich zorgen over de realisatie van projecten met zonnepanelen in met name het buitengebied. Elektriciteitsnetwerk De gemeente Noordoostpolder heeft als prioriteit dat kleinschalige zonnestroomprojecten vooral op daken moeten plaatsvinden. Voor agrariërs biedt dit goede mogelijkheden om hun eigen energie op te wekken. Zij hebben immers vaak voldoende dakoppervlak ter beschikking. Om voldoende zonnepanelen te kunnen plaatsen is het hebben ...
More