Archives februari 2016

Delen via: Polderbreed initiatief voor terugdringen inbraken

Gepost 10/02/2016

De VVD heeft maandagavond tijdens de commissievergadering de burgermeester opgeroepen om meer in te zetten op voorlichting om het aantal inbraken in de Noordoostpolder terug te dringen.
Het aantal (pogingen tot) woninginbraken is in 2015 fors toegenomen. Tijdens de commissievergadering werd door de politie een toelichting hierop gegeven. Het aantal winkeldiefstallen is met maar liefst 39% toegenomen.
De VVD is van mening dat er vanuit de gemeente, politie en betrokken instanties meer voorlichting moet worden gegeven.
Met voorlichting in de dorpen, wijken in Emmeloord en buitenwegen kan er verteld worden hoe men inbraken beter kan voorkomen. Het inzetten van een BuurtApp kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de veiligheid in een buurt of wijk. Onwetendheid over mogelijkheden en gebruik van o.a. digitale aangifte zorgt ervoor dat niet alle aangiftes bij de politie terecht komen.

Het wonen in een veilige leefomgeving is belangrijk. Inbreuk hierop – door mensen die zich tegoed doen aan andermans eigendommen – geeft een onveilig gevoel. Vroeger hoefde een huis, schuur en/of een voertuig niet op slot; de deur stond altijd open. Tegenwoordig is dat verleden tijd en dient iedereen te waken over zijn eigendommen. Gezamenlijke buurt-/wijk initiatieven leveren een bijdrage aan een veilige leefomgeving

Snel internet in het vizier

Gepost 10/11/2015

Snel internet in het vizier De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft ingestemd met het voorstel om snel, snel internet aan te leggen in het buitengebied van Noordoostpolder. De gemeente gaat nu op zoek naar een bedrijf wat dat mogelijk kan maken. Er moet gestart worden in de gebieden waar de nood het hoogst is aldus VVD en CDA.

De raad van de Noordoostpolder heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om bedrijven te uit te dagen met een oplossing te komen voor snel internet in het hele buitengebied en de industrieterreinen. De VVD en het CDA zijn blij met deze vervolgstap. “We zijn weer een stap dichter bij een goede oplossing waar een ieder zich in kan vinden.” – aldus Henri van Ulsen (VVD).

In de komende 3 maanden gaan leveranciers van breedband internet met ondernemers en burgers alle mogelijkheden van snel internet bekijken; de hele polder voorzien van glasvezel en/of een combinatie met een straalverbinding. De factor tijd speelt hierbij een belangrijke rol. Ondernemers en burgers wachten al veel te lang op een kwalitatieve goede oplossing. Een brede oplossing die niet alleen de vraag van inwoners voor de korte termijn oplost, maar ook voor ondernemers die gebaat zijn bij breedband met hoge snelheid.

Het CDA en de VVD hebben wethouder Wijnants opgeroepen de communicatie naar alle betrokken inwoners en ondernemers snel op te starten. Vanuit die voorlichting kan iedere inwoner en ondernemer zich uitspreken voor glasvezel, straalverbinding of een combinatie hiervan. “Geef de polder duidelijkheid over de mogelijkheden en snelheid van realisatie” aldus Frans van Erp (CDA).

Delen via: Paspoort en rijbewijs goedkoper via internet

Gepost 04/10/2015

De VVD fractie in Noordoostpolder vindt dat de dienstverlening van de gemeente nog verder op de schop en omgebouwd moet worden naar vernieuwende hedendaagse maatstaven. Snelle digitale dienstverlening vanuit je luie stoel. Gemeenten moeten met de tijd mee en bieden steeds meer producten en diensten aan zoals Wehkamp – ´vandaag besteld is vandaag verstuurd´ aldus de VVD.

“Hiervoor gaan de gemeentelijke processen flink op de schop” – aldus Henri van Ulsen. Het digitale loket zal richting 2020 sterk uitgebreid moeten worden. Producten zoals paspoort, rijbewijs, uittreksels maar ook vergunningen moeten straks zowel aan de balie als via het digitale loket gekocht kunnen worden.

De nieuwe visie op dienstverlening geeft de Noordoostpolder kansen om haar diensten & producten aantrekkelijk, snel, transparant en kwalitatief goed neer te zetten. Dit alles tegen een lagere kosten waar met name onze inwoners en ondernemers van kunnen profiteren. Volgens de VVD kunnen producten die via het internet besteld worden goedkoper worden zodat het digitale kanaal meer gebruikt gaat worden. Mensen die dat lastig vinden moeten daarbij dan geholpen worden zoals bij verzorgingsinstellingen, de werkcorperatie en/of in het gemeentehuis.

De VVD wil een duidelijke keuze maken op de wijze waarop producten worden aangeboden. Momenteel kan er via telefoon, post, fax, e-mail, digitaal loket en balie met de gemeente gecommuniceerd worden. Veel te veel: de VVD geeft de voorkeur aan het digitale loket. “Hierop dient stevig ingezet te worden om iedereen in onze gemeente hier maximaal van te laten profiteren”.

VVD blij met samenwerking tussen Noordoostpolder en Urk

Gepost 01/09/2015

De VVD is blij met het idee dat Noordoostpolder en Urk gaan samenwerken. De werkzaamheden binnen de 393 gemeenten van ons land lijken veel op elkaar. “Het is dan ook niet nodig om binnen elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden”, aldus Henri van Ulsen.
De VVD pleit al jaren voor een kleinere overheid en daarin past samenwerking tussen gemeentes en andere overheden. Met kleinere samenwerkende organisaties worden de kosten van gemeenten verlaagd. Het voordeel hieruit kan dan terug in de portemonnee van de burger.
Met de aanzet tot samenwerking kunnen medewerkers, voertuigen en specialistische kennis tussen de Noordoostpolder en Urk worden uitgewisseld. De kosten die hiermee worden bespaard kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om het onderhoud van bijvoorbeeld groen of wegen op peil te houden. Daarnaast kunnen ook de lasten van burgers omlaag. De VVD ziet uit naar de uitkomst van het onderzoek naar de samenwerking die eind van dit jaar zal worden afgerond.

VVD ongelukkig met trage komst snel internet

Gepost 22/08/2015

Huishoudens en ondernemers in het buitengebied van Noordoostpolder wachten al veel te lang op
snel internet. Iedere dag duiken nieuwe voorbeelden op van gevolgen van het slechte internet.
“Huishoudens en ondernemers dienen allemaal op korte termijn over snel internet te beschikken”,
aldus Henri van Ulsen. “Het kan en mag niet zo zijn dat jongeren geen huiswerk kunnen maken of
ondernemers geen gecombineerde belastingaangiftes kunnen doen” vult Willem Keur zijn collega
aan.
Het college van de Noordoostpolder wil nieuwe onderzoeken van de provincie afwachten, voordat er
een keuze voor glasvezel of straalverbinding kan worden gemaakt. Deze onderzoeken,
subsidieaanvragen, aanbesteding en uitvoering laten nog jaren op zich wachten. De VVD wil de
polder hier niet op laten wachten. Ze gaan er tijdens de RTG-vergadering van maandag a.s. op
aandringen dat de wethouder in overleg treedt met de provincie, het ministerie van EZ en Europa
aanklopt voor een plan en mogelijkheden voor snel internet in het buitengebied. Het is immers een
onderwerp wat europees en nationaal ook de aandacht heeft.
De VVD wil in de raadsvergadering van oktober een duidelijk plan zien. De gemeente, provincie, het
het ministerie, Europa en de Ondernemersvereniging Groendorpen moeten hiervoor in
Noordoostpolder een pilotproject starten waarbij er op korte termijn via straalverbinding sneller
internet komt en op de lange termijn glasvezel voor de hele polder.
De VVD wil nu een brug slaan tussen de huidige, zeer slechte situatie en het termijn waarin volledig
glasvezel gerealiseerd wordt. “Na 1,5 jaar is de tijd van onderzoeken en praten voorbij – de polder
heeft recht op antwoord”, aldus Henri van Ulsen en Willem Keur.
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
VVD: Henri van Ulsen +31 (0) 6 22 92 36 54

Snel Internet voor de hele polder

Gepost 29/06/2015

Snel internet in de hele polder dat willen de VVD en het CDA Noordoostpolder gerealiseerd zien. “De eerste werkzaamheden moeten dit jaar nog gestart worden om alle huishoudens en ondernemers in het buitengebied en industrieterreinen een vooruitzicht op verbetering te bieden”, aldus Henri van Ulsen.

2.788 huishoudens en 1.100 ondernemers beschikken niet over een snelle toegang tot de digitale wereld. Zonder een goede digitale aansluiting kan een bedrijf niet ondernemen, huishoudens niet internetten en schoolgaande kinderen niet hun huiswerk doen. “Als we niet oppassen wijken bedrijven straks uit naar andere locaties daar de voorzieningen in de dorpen en in het buitengebied niet toereikend genoeg zijn”, aldus Johan Goos.

Na een jaar van overleg vindt de VVD en het CDA het hoog tijd voor daden. Geef de polder een perspectief dat zij binnen enkele maanden op snelle verbindingen kunnen worden aangesloten is de oproep van beide partijen. Met een toe te kennen startsubsidie kan de stichting ´Snel internet initiatieven Noordoostpolder´ – een samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen OVG en de BAN – van start. Samen met een tweetal bedrijven zal de realisatie van wireless verbindingen voor het buitengebied en glasvezel op industrieterreinen verder worden opgepakt.
In het teken van een aantrekkelijk gemeente om te wonen en voor economische bedrijvigheid zijn snelle internet verbindingen echt noodzakelijk.

Gemeentelijke dienstverlening op de schop

Gepost 15/06/2015

De dienstverlening van de gemeente moet op de schop en omgebouwd worden naar hedendaagse maatstaven. Snelle digitale dienstverlening vanuit je luie stoel. Gemeenten gaan met de tijd mee en bieden steeds meer producten en diensten aan zoals BOL.COM – ´vandaag besteld is morgen geleverd´.

De VVD heeft zich kritisch opgesteld over de inzet van het digitale loket tijdens de behandeling van het rekenkamerrapport ´Digitale dienstverlening´. Burgers, ondernemers en instellingen profiteren veel te weinig van de hedendaagse mogelijkheden. Vanuit nieuwe vormen van dienstverlening kan afhandeling versneld worden, kwaliteit worden verbeterd en de kosten van producten zoals uittreksel, verklaringen, parkeerkaart, evenementenvergunning etc. worden verlaagd.

“Hiervoor gaan de gemeentelijke processen flink op de schop” – aldus Henri van Ulsen. Het digitaal loket zal in 2017 sterk uitgebreid worden. Gemeentelijke producten kunnen straks zowel aan de balie als via het digitale loket worden gekocht.

De VVD wil duidelijke keuze maken op de wijze waarop producten worden aangeboden. Momenteel kan er via telefoon, post, fax, e-mail, digitaal loket en balie met de gemeente gecommuniceerd worden. Veel te veel: de VVD geeft de voorkeur aan het digitale loket. “Hierop dient stevig ingezet te worden om iedereen in onze gemeente hier maximaal van te laten profiteren”.

De weg van 2015 (31-12-2015)

De 365 dagen tellende weg van 2015 vol hoogte- en dieptepunten ligt inmiddels achter ons. Een jaar met grote contrasten die nog lang op ons netvlies gegrift blijven staan. De weg die ons leidt langs opgaande voorspoed (groei en uitzicht op betere perspectieven), maar ook overschaduwd werd door terreur en dreiging, waarbij onze vrijheid van denken en doen ernstig werd geschaad. De bewandelde weg van 2015 …..

De nieuwe zorg (huishoudelijke hulp, jeugdzorg en participatie) is geïntroduceerd. Met vallen en opstaan zal de transitie plaatsmaken voor de ´echte´ transformatie waarin de zorgtaken en kosten verder worden uitgelijnd. Dit vraagt om nieuwe vormen waarin vraag en aanbod bij elkaar komen. Niet incident gedreven, maar op weg voor een structurele invulling van betaalbare zorg. Waarbij zorggelden niet in bureaucratische ketens blijven hangen, maar bij diegene terecht komen die dit echt nodig hebben.

In 2008 werd Nederland – met zoveel andere landen – getroffen door een enorme financiële crisis. Een crisis die diep zou ingrijpen in de sociaal en economische voorspoed van de jaren daarvoor. Vanuit een opeenstapeling van factoren werden diepgewortelde zekerheden in één keer weggeblazen.
Het eind van de crisishorizon was moeilijk te vatten. Toch hebben we deze in 2015 ´echt´ achter ons gelaten. Het ene na het andere positieve nieuws– van stijgende huizenverkoop, economische groei, consumenten vertrouwen – volgden elkaar gedurende het jaar snel op. Deze basis van vertrouwen vormt de fundering voor nieuwe impulsen. Consumenten en bedrijven investeren weer in de toekomst. Krapte maakt eindelijk plaats voor groei welke zich in 2016 voor een ieder in stijgende koopkracht zal vertalen.

Voor het bevorderen van economische groei en het uitbouwen van het leefklimaat van onze polder zijn in 2015 de eerste stappen gezet voor snel internet voor de gehele polder. Inwoners en bedrijven in het buitengebied mogen niet langer verstoken zijn van het ´echte´ internet. Het is immers niet meer van deze tijd dat scholieren hun huiswerk en ondernemers hun aangifte niet normaal via het internet kunnen doen. Vanuit de eerste stappen van marktverkenning hebben de eerste bedrijven zich gemeld die de polder van snel glas internet kunnen voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste aansluitingen hiervoor in 2016 worden gerealiseerd. In het afgelopen jaar heb ik en collega´s hard getrokken aan dit belangrijke onderwerp. Vanuit gezette stappen kan er in 2016 geoogst worden.

Het in vrijheid kunnen leven en wonen is een groot goed. Dit is immers één van de belangrijkste pijlers van ons bestaan. De VVD zal zich blijven inspannen tegen iedere vorm vrijheidsberoving en het gevoel van onveiligheid dat hier uit voortvloeit. Vanuit de aanslagen van dit jaar en dichter bij huis de inbraken in onze omgevingen brengtnog steeds een groot onveiligheidsgevoel met zich mee.
Onze eigendommen – in Emmeloord, dorpen en met name in het buitengebied – zijn nog regelmatig het doelwit van ontvreemding. Niet alleen voorlichting, patrouilles maar ook vanuit gezamenlijk toezicht (door bijvoorbeeld een buurt-app) dienen we met elkaar te waken over onze eigendommen. Dit alles gericht op het behouden/creëren van een veilige en prettige leefomgeving.

De Tweede Kamer heeft op 1 juli met grote meerderheid de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Een wet die 1 januari 2018 ingaat en die 26 wetten samengepakt in één handzame wet. Met deze vernieuwing wordt een einde gemaakt aan verouderde bureaucratische processen en wordt het mes gezet in het grote aantal regels en een veelvoud aan loketten. Het bouwrijp maken van de weg van een nieuwe leefomgeving komt samen met burgers en ondernemers tot stand. Hierin staan de hoeveelheid regels niet voorop, maar hetgeen het onderling met elkaar wordt afgesproken. De VVD onderschrijft de noodzaak van vernieuwing en stuurt op het overboord zetten van zoveel mogelijk overbodige regels.

Het jaar 2015 is het jaar van de vluchteling: vanuit politiek, oorlog en economisch oogpunt trekken vele miljoenen mensen vanuit Syrië, Eritrea, Irak, Ethiopië etc. massaal naar het westen. Nederland is één van de bestemmingen waar vluchtelingen hun toevlucht zoeken. In topweken kwamen er circa 3.100 per week ons land binnen. En waar kunnen deze aantallen goed worden ondergebracht? Bij het tijdelijk huisvesten dient de koek gelijkmatig verdeeld te worden. De VVD is echter van mening dat de koek gelijkmatiger verdeeld dient te worden. Iedere gemeente (van de 393) – klein of groot – dient zijn verantwoording hierin te nemen en naar rato opvang te organiseren. Het kan niet zo zijn dat inmiddels 25% van de gemeenten zich hierover bekommeren en de overige achterover blijven leunen en/of zwichten vanuit terreur. Daarbij zal de VVD zich niet alleen blijven inzetten op het oplossen van het vraagstuk in het hier&nu, maar dient er een structurele oplossing te komen in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen.

In 2015 heeft de VVD (landelijk en lokaal) de ingeslagen weg onverminderd vervolgd. Niet weggelopen voor het nemen van die verantwoordelijkheden – waarbij impopulaire maatregelen niet zijn te voorkomen – die nodig zijn voor ons welzijn. De crisis ligt achter ons en heeft diepe sporen achter gelaten. De tijd van weleer komt niet meer terug. Door de benodigde hervormingen en financiële herziening zijn we op de weg naar betere tijden. De weg omhoog is definitief. We klimmen met z´n allen weer op naar de top van voorspoed en welvaart.

Ik wens iedereen een heel voorspoedig en gezond 2016!

 

(Dit was de 100e blog die ik over allerlei privé en politieke onderwerpen de afgelopen jaren heb mogen schrijven – op naar de volgende mijlpaal.)

Democratie op z’n kop (20-12-2015)

 In ons land, waarin de vrijheid van meningsuiting, voorop staat, zijn de stoppen deze week wederom doorgeslagen. Trieste en beangstigde beelden werden ons vanuit Geldermalsen aangereikt. Daar waar de lokale democratie z’n werk had moeten doen, werd dit wreed verstoord door burgers die de grenzen van vrije meningsuiting met voeten traden. De vluchtelingen problematiek is van ons allen – heel Nederland zal zijn steentje moeten bijdrage aan de aanwezige en nieuwe stroom aan vluchtelingen. Het mag en kan niet zo zijn dan slechts enkele gemeenten – waaronder de Noordoostpolder – de grootste aantallen opvangen. De koek dient gelijkmatiger verdeeld te worden waarover tijdig en in alle openheid het gesprek met alle bevolkingsgroepen van onze samenleving aan moet worden gegaan.

2015 is het jaar van de vluchteling: vanuit politiek, oorlog en economisch oogpunt trekken vele miljoenen mensen vanuit Syrië, Eritrea, Irak, Ethiopië etc. massaal naar het westen. Nederland is één van de bestemmingen waar vluchtelingen hun toevlucht zoeken. In topweken kwamen er circa 3.100 per week ons land binnen – en waar kunnen deze aantallen goed worden ondergebracht? Het gezeul met mensen is begonnen; van sporthal naar sporthal.
Onze nieuwe staatssecretaris Dijkhof is amper ingewerkt en wordt opgezadeld met een immens vraagstuk. Het ministerie, bij het COA en gemeenten wordt alles uit de kast getrokken om dit in zo’n goed mogelijke banen te leiden.

Al hoewel de afgelopen maanden op Europees niveau besluiten zijn genomen om de vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio – waar ze vandaan komen – op te vangen, gaat de toestroom gestaag door. Grenzen beter bewaken, dichtgooien en andere maatregelen hebben tot op heden deels effect. Hiermee mag en kan het gesprek ook niet verstommen – de vraag voor de opvang voor de hedendaagse vluchteling blijft en zal in alle openheid gevoerd moeten worden.

Voor een groot aantal – van de 393 gemeenten – was de vluchtelingen problematiek ver van hun bed show. Hier ging het de afgelopen jaren niet over daar dit door een aantal gemeenten prima was opgevangen. Van de 62 opvangcentra in Nederland behoort de opvang in de Noordoostpolder tot de top 6 met een opvangcapaciteit van 1400 vluchtelingen.
In onze gemeente speelt al langere tijd de nieuwe vraag voor aanvullende opvang van vluchtelingen: 400, 500 of misschien wel 600. Al geruime tijd vinden er gesprekken plaats met het COA en is de gemeente naarstig op zoek naar ruimte waar de extra vluchtelingen opgevangen kunnen worden.
De VVD is echter van mening dat de koek gelijkmatige verdeeld dient te worden. Iedere gemeente – klein of groot – dient zijn verantwoording hierin te nemen en naar rato opvang te organiseren. Is dit niet het geval dan dient hier vanuit provinciaal bestuur en/of landelijk sancties op volgen. Het kan niet zijn dat inmiddels 25% van de gemeenten zich hierover bekommeren en de overigen achterover blijven leunen.

Het vluchtelingen vraagstuk ligt op vele terreinen zeer gevoelig. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar dan ook regelmatig in de haren of erger zoals we in Geldermalsen hebben gezien. Het vraagstuk vraagt om een open, transparante houding. De politiek mag en kan zich niet opsluiten om vervolgens met een mededeling te komen naar de bevolking. Met respect dient het gesprek met de samenleving te worden aangegaan. Dit vraagt van de politiek een luisterend oor en dit vraagt van de samenleving een respectvolle inbreng. Enkel hiermee kan een open debat worden gevoerd en kunnen de voors en tegens goed worden gewogen. Daarmee willen we de beelden van Geldermalsen snel achter ons laten en in gezamenlijkheid het vraagstuk verder oppakken. Dat is dan weer democratie ten top i.p.v op z´n kop.

Waar is onze vrijheid, où est notre liberté (15-11-2015)

Wat heeft ´vrijheid´ nog voor betekenis als we niet meer rustig naast elkaar kunnen samenleven. Er is geen vrijheid als je ieder moment van de dag op je hoede moet zijn – waarbij angst en vrees gaan overheersen. Met de vreselijke beelden van de aanslag op ´Charli Hebdo´ nog op ons netvlies gegrift, worden we andermaal geconfronteerd met een laffe daad. Wat een gezellig avondje uit moest worden, eindigde in een enorme nachtmerrie, een drama dat zijn weerga niet kent: 129 onschuldige slachtsoffers lieten het leven. Waar is de verdraagzaamheid in de mensheid gebleven?
Vrijheid heeft de betekenis van het afbreken van gevangenschap, dictatuur en onderdrukking. In alle openheid het gesprek met je buurman of buurvrouw aangaan. Ongeacht afkomst, religie en/of politieke kleur. Geïnspireerd door de tekst van het Klein Orkest´ van ´De muur´ waarin de vrijheid van Oost- en West Berlijn wordt neergezet, laat andermaal zien dat enkel de vogels in vrijheid hun weg kunnen kiezen. Dat laten we ons toch niet gebeuren!
“En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn. Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten”

en

“Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt…”

Wat hebben we bereikt in inmiddels 60 jaar vrijheid? Is dit dan de vrijheid die we met elkaar voor ogen hebben? Een leefomgeving waarin we met elkaar niets eens meer de dialoog kunnen aangaan over de goede en slechte dingen in het leven. Een debat waarbij verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen voorop staan. Waar is de positieve levenshouding waarbij een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om iedereen om ons heen te respecteren?
Dit is een grondhouding die voor iedereen op onze aarde geldt. Laat elkaar met rust, schud elkaar de hand, geef elkaar ruimte om in vrijheid naast elkaar te wonen. Stop het geweld, terreur en alles wat de mensheid tegen elkaar opzet en uitspeelt. Het leven is te kort om er niet van te kunnen genieten. Geef onze vrijheid weer terug!