Achter de crisis (16-3-2014)

Achter de crisis (16-3-2014)

De cijfers van herstel volgen elkaar in een hoog tempo op. Economie, consumenten vertrouwen, verkoop huizenmarkt, beurzen etc trekken weer aan. Euforie begint toe te slaan als week op week ´beter´ nieuws wordt gebracht. Maar zijn we dan aan het eind van de crisistunnel terecht gekomen en is dit zichtbare licht echt? Na een lange periode van duisternis, klap op klap, krapte en momenten van heroverweging verdwijnen de crisiswolken en gloort de zon aan de horizon.

Betekent dit dat we alles achter ons kunnen laten, weggevaagd net of het niet heeft bestaan? Zeer zeker niet – de dagelijkse confrontatie is nog steeds hard en zal de komende twee jaar ook nog aanhouden. Er dienen nog steeds ´echte´ keuzes gemaakt te worden die structureel herstel ondersteunen. Daarnaast zal herstel de komende periode niet voor een iedereen afdoende zijn om het hoofd boven water te houden. Echter de perspectieven van de afgelopen periode vormen de basis voor de ingezette opmars. Met deze lijn zal de room niet meer zo dik zijn als die we in hoogtij dagen mochten consumeren. Het afschuimen van alles wat ´te´ was, werpt een ieder terug in de realiteit van het hier en nu. Vanuit deze basis kan een ieder het room op z´n koffie weer doen toenemen.

De landelijke coalitie (VVD, PVDA) heeft de afgelopen jaren de bakens verzet om een behouden en vooral andere koers te varen. Een koers zonder franje, waarin een ieder een stapje terug dient te doen. Dit alles gericht op het terugdringen van onze oplopende schulden (nabij de 500 miljard) en het betaalbaar houden van alle voorzieningen die we in Nederland krijgen aangereikt. Vanuit het huishoudboekje geven we jaarlijks 20 miljard meer uit dan dat er binnen komt. Dit brengt een enorme schuld met zich mee en een jaarlijkse rentelast van circa 9 miljard – met dit geld hadden heel wat voorzieningen overeind gehouden kunnen worden.

Vasthoudend vraagt dit landelijk en zeker ook lokaal – met de hand op de knip – uitgaven gecontroleerd te laten plaatsvinden. Dit alles gericht om de hoge schulden niet verder op te stuwen en de rekening niet doorschuiven naar de generaties na ons. De crisis waar we in terecht zijn gekomen dienen we met z´n allen te beslechten. Enkel met velen schouders er onder en gepaste keuzes kunnen we deze periode achter ons laten.

In verkiezingtijd wil de kiezer inzicht in de geleverde prestaties van de afgelopen periode waarbij nadruk wordt gelegd op het nakomen van beloftes. Hoe leggen we dit in tijd van campagne op straat, in het debat en aan de keukentafel aan burgers en ondernemers uit? Niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden, maar door het onderstrepen en uitdragen van het landelijk beleid zal de ingeslagen weg worden vervolgd. Het kan en mag niet zo zijn dat de geldkraan verder wordt opengedraaid waardoor de staatsschuld met rentelast verder zal oplopen! Nederland wil niet in het rijtje van landen komen te staan die de financien niet op orde hebben. Daarbij dienen we ons goed te realiseren dat het afbouwen van de schulden vele tientallen jaren zal duren als de broekriem nu niet wordt aangehaald.

Dit betekent voor ons dat er keuzes worden gevraagd op de thema´s – zorg domein (3 decentralisaties), gemeentelijk huishoudboekje, leefbaarheid dorpen, economische groei en effectieve overheid (snelle en adequate dienstverlening met minder regels en bureaucratie). Dit in een perspectief waarbij de lasten voor burgers en ondernemers niet verder worden verzwaard. Dit zal in belangrijke mate het klimaat bepalen in de politieke arena voor de komende 4 jaar. Deze keuzes maken we samen met burgers, instellingen en ondernemers en zullen een bijdrage leveren aan een gebalanceerd voorzieningniveau dat bij ons past.

Klaar om in te stappen – uitleg te geven over en vorming te geven aan de keuzes voor morgen.

 

Henri van Ulsen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *