Democratie op z’n kop (20-12-2015)

Democratie op z’n kop (20-12-2015)

 In ons land, waarin de vrijheid van meningsuiting, voorop staat, zijn de stoppen deze week wederom doorgeslagen. Trieste en beangstigde beelden werden ons vanuit Geldermalsen aangereikt. Daar waar de lokale democratie z’n werk had moeten doen, werd dit wreed verstoord door burgers die de grenzen van vrije meningsuiting met voeten traden. De vluchtelingen problematiek is van ons allen – heel Nederland zal zijn steentje moeten bijdrage aan de aanwezige en nieuwe stroom aan vluchtelingen. Het mag en kan niet zo zijn dan slechts enkele gemeenten – waaronder de Noordoostpolder – de grootste aantallen opvangen. De koek dient gelijkmatiger verdeeld te worden waarover tijdig en in alle openheid het gesprek met alle bevolkingsgroepen van onze samenleving aan moet worden gegaan.

2015 is het jaar van de vluchteling: vanuit politiek, oorlog en economisch oogpunt trekken vele miljoenen mensen vanuit Syrië, Eritrea, Irak, Ethiopië etc. massaal naar het westen. Nederland is één van de bestemmingen waar vluchtelingen hun toevlucht zoeken. In topweken kwamen er circa 3.100 per week ons land binnen – en waar kunnen deze aantallen goed worden ondergebracht? Het gezeul met mensen is begonnen; van sporthal naar sporthal.
Onze nieuwe staatssecretaris Dijkhof is amper ingewerkt en wordt opgezadeld met een immens vraagstuk. Het ministerie, bij het COA en gemeenten wordt alles uit de kast getrokken om dit in zo’n goed mogelijke banen te leiden.

Al hoewel de afgelopen maanden op Europees niveau besluiten zijn genomen om de vluchtelingen zoveel mogelijk in de regio – waar ze vandaan komen – op te vangen, gaat de toestroom gestaag door. Grenzen beter bewaken, dichtgooien en andere maatregelen hebben tot op heden deels effect. Hiermee mag en kan het gesprek ook niet verstommen – de vraag voor de opvang voor de hedendaagse vluchteling blijft en zal in alle openheid gevoerd moeten worden.

Voor een groot aantal – van de 393 gemeenten – was de vluchtelingen problematiek ver van hun bed show. Hier ging het de afgelopen jaren niet over daar dit door een aantal gemeenten prima was opgevangen. Van de 62 opvangcentra in Nederland behoort de opvang in de Noordoostpolder tot de top 6 met een opvangcapaciteit van 1400 vluchtelingen.
In onze gemeente speelt al langere tijd de nieuwe vraag voor aanvullende opvang van vluchtelingen: 400, 500 of misschien wel 600. Al geruime tijd vinden er gesprekken plaats met het COA en is de gemeente naarstig op zoek naar ruimte waar de extra vluchtelingen opgevangen kunnen worden.
De VVD is echter van mening dat de koek gelijkmatige verdeeld dient te worden. Iedere gemeente – klein of groot – dient zijn verantwoording hierin te nemen en naar rato opvang te organiseren. Is dit niet het geval dan dient hier vanuit provinciaal bestuur en/of landelijk sancties op volgen. Het kan niet zijn dat inmiddels 25% van de gemeenten zich hierover bekommeren en de overigen achterover blijven leunen.

Het vluchtelingen vraagstuk ligt op vele terreinen zeer gevoelig. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar dan ook regelmatig in de haren of erger zoals we in Geldermalsen hebben gezien. Het vraagstuk vraagt om een open, transparante houding. De politiek mag en kan zich niet opsluiten om vervolgens met een mededeling te komen naar de bevolking. Met respect dient het gesprek met de samenleving te worden aangegaan. Dit vraagt van de politiek een luisterend oor en dit vraagt van de samenleving een respectvolle inbreng. Enkel hiermee kan een open debat worden gevoerd en kunnen de voors en tegens goed worden gewogen. Daarmee willen we de beelden van Geldermalsen snel achter ons laten en in gezamenlijkheid het vraagstuk verder oppakken. Dat is dan weer democratie ten top i.p.v op z´n kop.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *