Lokale selectie van start (08-05-2014)

Lokale selectie van start (08-05-2014)

Lokale selectie van start

Na maanden van voorbereiding is het zover. De selectie voor een nieuwe periode van 4 jaar is compleet, programma, opdrachten zijn afgestemd en de nieuwe spelersgroep kan de politieke arena betreden. De groep zittende/nieuwe raadsleden zijn op 27 maart 2014 al geïnstalleerd. Deze groep is uitgebreid met zittende/ nieuwe wethouders en burgerraadsleden. Het selectieteam is compleet; de aftrap kan worden gegeven.

Deze selectie wordt met een bijzondere opdracht het veld in gestuurd: bezuinigingen, transitie 3D´s en bebouwing De Deel. Dit zijn de grootste thema´s uit het coalitieakkoord 2014-2018. Daarnaast zal ingezet worden op uitvoering van de dorpvisie, economische groei en het aantrekken van werkgelegenheid etc. Dit alles vanuit ´de kracht van de Noordoostpolder´ met volledige participatie van burgers en ondernemers.

Bezuinigingen
Ondanks dat het economisch tij langzaam doch zeker begint te keren, perspectieven plaatsmaken voor werkelijke groei, kampen gemeenten nog structureel met tekorten. De bezuinigingen van de afgelopen jaren – in de NOP 12 miljoen in 3 jaar tijd – bieden nog onvoldoende balans op het geheel van inkomsten en uitgaven. De overheid, waaronder ook de gemeente Noordoostpolder, is structureel aan hervorming toe. Dat wil zeggen dat vanzelfsprekende zaken niet meer vanzelfsprekend zijn en allen opnieuw tegen het licht gehouden dienen te worden. Een overheid die meer vanuit zakelijk perspectief stuurt op effectiviteit en rendement. Burgers en ondernemers willen immers rendement zien van hun ingelegde vermogen – in de vorm van belastinggeld. Zij hebben recht op inzichten van de geleverde prestaties.
Voor de komende jaren zal de gemeente circa 1 miljoen structureel dienen om te buigen. De tijd van kaasschaven, beetje hier en beetje daar bezuiningen, is voorbij. Fundamenteel dient inzet van middelen en taken herwogen te worden.
Aan onze VVD-wethouder Hans Wijnants de opgave om het financiële huishoudboekje op orde te brengen waarmee nieuwe risico´s – waaronder de transitie 3D´s – kunnen worden afgewend.

 

3D´s
De transitie van de 3 decentralisaties (awbz/wmo, participatiewet en jeugdzorg) komen momenteel in volle vaart op de gemeenten af. Maanden van voorbereiding maken binnenkort plaats voor invoering. Zijn we hier klaar voor? Wat gaat dit voor de gemeente qua beleid, uitvoering en middelen betekenen? Wat betekent dit voor iedere hulpbehoevende burger – waar kan hij/zij op rekenen vanaf 1 januari 2015?
Vele vragen waarop nog niet overal een passend antwoord voor is gevonden. Het selectieteam – onder aanvoering van portefeuillehouder H. Bogaards – staat voor een grote opgave om de vele vraagstukken in te kaderen in een uitvoeringsplan. Een plan waarin de ´echte´ keuzes zijn verwerkt gericht op de realisatie van de bezuinigingopdrachten vanuit het Rijk. De gemeenten dienen de zorg met een ¼ minder budget efficiënt, integraal, doelmatig en dicht bij de burger in te vullen!

De Deel
Na vele jaren van procedures, contracten, bezwaren, herziening etc etc ziet het er naar uit dat De Deel de komende raadsperiode een definitieve invulling gaat krijgen. De grote parkeervlakte zal plaatsmaken voor winkels, hotelruimte, parkeervoorziening en woonruimte. Op de valreep van het oude college heeft ProVast met een investeerder contracten ondertekend die gaan voorzien in de uitvoering van de plannen. Voor de zomer zullen de nieuwe contouren en planning bekend worden gemaakt.
Na vele jaren van getouwtrek, dat een dik en zwaar dossier heeft opgeleverd, gaat de nieuwe wethouder Henk Suelman de komende jaren sturing geven aan dit megaproject.
Met een aanloop van 2 jaar ben ik gisterenavond toegevoegd aan de selectie – de ploeg van wethouders en raadsleden – als burgerraadslid. Naast hetgeen ik voor de fractie de afgelopen heb mogen betekenen ga ik vanaf a.s. maandag ook meedraaien in de commissie BFE (bestuur, financiën en economie). Klaar om op enig moment ook de volgende stap te kunnen maken. Het stevige VVD-team – Hans Wijnants (wethouder), Bouke Wielenga (fractievoorzitter), Ellen Blokhuis (raadslid), Willem Keur (raadslid), Henri van Ulsen (burgerraadslid) en Lisette Menu (burgerraadslid) – zal de VVD-Noordoostpolder weer vooraan op de kaart zetten. Aan de slag met de uitvoering van coalitieakkoord, aan de slag met hetgeen waar de VVD voor staat!

Henri van Ulsen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *