Van Start (17-08-2014)

Van Start (17-08-2014)

De zomervakantie ligt al weer achter ons. Het relaxte leven van zon, hapje- drankje en vooral niet te veel bewegen ligt inmiddels in ons achterhoofd opgeslagen. Nog even verhalen, foto´s en vakantietips met elkaar uitwisselen en dan weer snel aan de slag. De tijdloze zone maakt plaats voor een nieuwe periode vol activiteiten: school, werk, sport, politiek etc. – de gewone alledaagse dingen zijn weer gestart.

Noord en midden Nederland stappen weer in. De productie-economie – die enkele weken heeft stilgelegen – begint langzaam weer op gang te komen. Verwonderlijk dat in een periode van circa 3 maanden producerend Nederland 3 versnellingen lager kan draaien. Het gehele management en 3/4 van het personeelbestand is immers weg; en wat moeten dan de achterblijvers?

En dan is het moment dat je weer instapt. Na een korte terugblik en review van bestemming wacht de eerste verrassing achter je account. Een bak vol mails wordt over je uitgestort. Sorteren, antwoorden, de eerste to do´s – en binnen 2 dagen zit je er weer volledig in. De afsprakenmotor begint op gang te komen en vult langzaam maar doch zeker de lege plaatsen in de agenda.

Na een zomerreces van enkele weken krabbelt de politiek weer naar buiten. De antennes worden uitgeschoven voor het leggen van verbindingen met de samenleving en bedrijfsleven. De eerste commissievergaderingen nemen ons mee in het financiële perspectief voor de komende jaren. Al hoewel Nederland langzaam uit de recessie kruipt ebt de golf van financiële gevolgen binnen alle gemeenten nog even na. Ook de Noordoostpolder heeft met deze golf – die effect heeft op de gemeentelijke inkomsten – te maken en zal voor de komende 3 jaar de broekriem nog even flink dienen aan te halen. Fundamentele keuzes dienen een taakstelling van 2 miljoen op te leveren, de lasten in balans houden (zeker NIET doen verhogen) en rugdekking te geven aan de primaire uitgaven.
De nieuwe taken binnen de zorg (de 3D´s awbz/wmo, participatiewet en jeugdzorg) komen nu heel snel dichterbij bij. Met nog amper 4 maanden te gaan dient iedere gemeente klaar te zijn voor het overnemen van de nieuwe zorgtaken. De communicatie hierover dient snel en adequaat ingezet te worden om iedere burger uit te leggen welke nieuwe regels per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Regels gericht op zelfredzaamheid, samen en onderling oppakken van taken die binnen je eigen omgeving zelfstandig opgepakt kunnen worden.  Deze fundamentele keuzes zullen hard doorklinken en bieden de basis voor de zorg van morgen. De room gaat van de koffie om het zorgstelsel de komende decennia betaalbaar te houden.
Een stormachtig najaar zal de raad meenemen in een aantal zware dossier die bepalend zijn voor het financiële huishoudboekje voor de komende jaren: perspectiefnota, De Deel, cultuurbedrijf, decentralisaties, kerntaken, etc.
Een programmacommissie heeft zich de afgelopen maanden gebogen over het verkiezingprogramma voor de provincialenstaten verkiezingen 2015. Deze zal dit najaar aan de leden worden voorgelegd.
Vanuit het uitbouwen van de kracht van Flevoland dienen economische impulsen te worden gegeven aan het ontwikkelen van Flevokust, Lelystad Airport, buitendijksehaven Urk en de agrarische hightech ontwikkelingen in de Noordoostpolder. Flevoland is klaar voor groei en bloei waar mens en bedrijf in zal floreren.
De komende week ga ik van start in mijn nieuwe functie als beleidsmedewerker informatiemanagement. Het ontwikkelen van visie en beleid gericht op de veranderingen de overheid. Het digitaal verbinden van burgers en bedrijven met overheden gericht op een effectieve dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten. Het slim en efficiënt delen van informatie zal de overheid de komende jaren sterk doen krimpen waarmee oplopende lasten kunnen worden teruggedrongen.

In breed perspectief van start met de uitdagingen voor morgen ………

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *