Stuurmanskunst (22-03-2015)

Stuurmanskunst (22-03-2015)

Na een langdurige periode van diepe crisis koersen we met z´n allen langzaam doch zeker weer af op goede tijden. Langs Uitgezette bakens leidt de stuurman ons vanuit woelige wateren naar rustige zeeën – onderweg naar de perspectieven aan de horizon. Wie stapt er aan boord, wie gaan mee en vertrouwen op de uitgestippelde koers. Gedoseerd in de tijd brengt de stuurman(nen) ons allen naar hetgeen wat voor ons allen goed is. Maar wat is nu eigenlijk goed, voor wie en wanneer.  Degene die in zijn gestapt zullen dit al merken, anderen zullen snel volgen. De ´schreeuwers´ blijven achter – of te wel: staan de beste stuurman eigenlijk wel aan wal ….?

Het loodsen en op koers houden van een groot schip is een grote verantwoordelijkheid. De VVD – als bestuurderspartij – pakt deze verantwoordelijkheid, gaat het uitstippelen van nieuwe koersen (hervormingen) niet uit de weg, neemt tijdig de juiste beslissingen en zet gezamenlijk met degene die aan boord zijn gestapt de schouders er onder. Opstomen naar nieuwe bestemmingen, op weg naar een omgeving waar een ieder meedoet en een bijdrage levert aan zijn/haar samenleving.

De kiezers hebben deze week gesproken. Ondanks dat een aantal mensen van boord zijn gestapt heeft Nederland zich uitgesproken dat de ingezette koers wordt voorgezet mag worden. Als grootste partij zal de kapitein zijn koers via de uitgezette bakens blijven volgen. Op de helft van de  eindbestemming zijn nog niet alle doelen bereikt. Zwaar weer staat ons nog zeker te wachten bij de hervormingsdossiers (waaronder herziening belastingstelsel) – maar de stuurman zal ons er langs loodsen. Schipperen -van de coalitie en met de gedoogpartners – van rechts en een beetje naar links zal ons uiteindelijk binnen 2 jaar op de eindbestemming brengen.

In aanloop van de verkiezingen hebben veel VVD-lieden de uitgezette koers gedeeld om zoveel mogelijk mensen aan boord te krijgen. Kritiek, scepsis, hoongelach, scheldpartijen, maar ook complimenten werden hierbij in ontvangst genomen. Gedreven vanuit de ingezette koers werden stem-tickets aan de man gebracht. In 7 provincies en in de 1e kamer is de VVD de grootste partij gebleven. Dit betekent dat er regionaal met de samenstelling van de nieuwe crew gestart kan worden. Met nieuwe samenstellingen zal de ingezette lijn voortgezet worden gericht op economische ontwikkeling, werkgelegenheid en belastingverlaging.

Ondanks de felle kritiek van bepaalde oppositie partijen – waarbij het wel erg gemakkelijk is om vanaf de zijlijn te blijven afgeven op de ingezette beleid – zal de ingezette koers worden voortgezet. Enkel van hieruit zal een ieder – gebalanceerd toekomen wat er nodig is. Daarbij is niet alleen de kapitein en stuurman om ons naar veilige orden te brengen – maar een ieder wordt daarbij opgeroepen datgene bij te dragen dat goed is voor ons land, regio en lokale leefomgeving.

We houden koers …………..

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *