De weg van 2015 (31-12-2015)

De weg van 2015 (31-12-2015)

De 365 dagen tellende weg van 2015 vol hoogte- en dieptepunten ligt inmiddels achter ons. Een jaar met grote contrasten die nog lang op ons netvlies gegrift blijven staan. De weg die ons leidt langs opgaande voorspoed (groei en uitzicht op betere perspectieven), maar ook overschaduwd werd door terreur en dreiging, waarbij onze vrijheid van denken en doen ernstig werd geschaad. De bewandelde weg van 2015 …..

De nieuwe zorg (huishoudelijke hulp, jeugdzorg en participatie) is geïntroduceerd. Met vallen en opstaan zal de transitie plaatsmaken voor de ´echte´ transformatie waarin de zorgtaken en kosten verder worden uitgelijnd. Dit vraagt om nieuwe vormen waarin vraag en aanbod bij elkaar komen. Niet incident gedreven, maar op weg voor een structurele invulling van betaalbare zorg. Waarbij zorggelden niet in bureaucratische ketens blijven hangen, maar bij diegene terecht komen die dit echt nodig hebben.

In 2008 werd Nederland – met zoveel andere landen – getroffen door een enorme financiële crisis. Een crisis die diep zou ingrijpen in de sociaal en economische voorspoed van de jaren daarvoor. Vanuit een opeenstapeling van factoren werden diepgewortelde zekerheden in één keer weggeblazen.
Het eind van de crisishorizon was moeilijk te vatten. Toch hebben we deze in 2015 ´echt´ achter ons gelaten. Het ene na het andere positieve nieuws– van stijgende huizenverkoop, economische groei, consumenten vertrouwen – volgden elkaar gedurende het jaar snel op. Deze basis van vertrouwen vormt de fundering voor nieuwe impulsen. Consumenten en bedrijven investeren weer in de toekomst. Krapte maakt eindelijk plaats voor groei welke zich in 2016 voor een ieder in stijgende koopkracht zal vertalen.

Voor het bevorderen van economische groei en het uitbouwen van het leefklimaat van onze polder zijn in 2015 de eerste stappen gezet voor snel internet voor de gehele polder. Inwoners en bedrijven in het buitengebied mogen niet langer verstoken zijn van het ´echte´ internet. Het is immers niet meer van deze tijd dat scholieren hun huiswerk en ondernemers hun aangifte niet normaal via het internet kunnen doen. Vanuit de eerste stappen van marktverkenning hebben de eerste bedrijven zich gemeld die de polder van snel glas internet kunnen voorzien. Naar verwachting kunnen de eerste aansluitingen hiervoor in 2016 worden gerealiseerd. In het afgelopen jaar heb ik en collega´s hard getrokken aan dit belangrijke onderwerp. Vanuit gezette stappen kan er in 2016 geoogst worden.

Het in vrijheid kunnen leven en wonen is een groot goed. Dit is immers één van de belangrijkste pijlers van ons bestaan. De VVD zal zich blijven inspannen tegen iedere vorm vrijheidsberoving en het gevoel van onveiligheid dat hier uit voortvloeit. Vanuit de aanslagen van dit jaar en dichter bij huis de inbraken in onze omgevingen brengtnog steeds een groot onveiligheidsgevoel met zich mee.
Onze eigendommen – in Emmeloord, dorpen en met name in het buitengebied – zijn nog regelmatig het doelwit van ontvreemding. Niet alleen voorlichting, patrouilles maar ook vanuit gezamenlijk toezicht (door bijvoorbeeld een buurt-app) dienen we met elkaar te waken over onze eigendommen. Dit alles gericht op het behouden/creëren van een veilige en prettige leefomgeving.

De Tweede Kamer heeft op 1 juli met grote meerderheid de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Een wet die 1 januari 2018 ingaat en die 26 wetten samengepakt in één handzame wet. Met deze vernieuwing wordt een einde gemaakt aan verouderde bureaucratische processen en wordt het mes gezet in het grote aantal regels en een veelvoud aan loketten. Het bouwrijp maken van de weg van een nieuwe leefomgeving komt samen met burgers en ondernemers tot stand. Hierin staan de hoeveelheid regels niet voorop, maar hetgeen het onderling met elkaar wordt afgesproken. De VVD onderschrijft de noodzaak van vernieuwing en stuurt op het overboord zetten van zoveel mogelijk overbodige regels.

Het jaar 2015 is het jaar van de vluchteling: vanuit politiek, oorlog en economisch oogpunt trekken vele miljoenen mensen vanuit Syrië, Eritrea, Irak, Ethiopië etc. massaal naar het westen. Nederland is één van de bestemmingen waar vluchtelingen hun toevlucht zoeken. In topweken kwamen er circa 3.100 per week ons land binnen. En waar kunnen deze aantallen goed worden ondergebracht? Bij het tijdelijk huisvesten dient de koek gelijkmatig verdeeld te worden. De VVD is echter van mening dat de koek gelijkmatiger verdeeld dient te worden. Iedere gemeente (van de 393) – klein of groot – dient zijn verantwoording hierin te nemen en naar rato opvang te organiseren. Het kan niet zo zijn dat inmiddels 25% van de gemeenten zich hierover bekommeren en de overige achterover blijven leunen en/of zwichten vanuit terreur. Daarbij zal de VVD zich niet alleen blijven inzetten op het oplossen van het vraagstuk in het hier&nu, maar dient er een structurele oplossing te komen in de regio’s waar de vluchtelingen vandaan komen.

In 2015 heeft de VVD (landelijk en lokaal) de ingeslagen weg onverminderd vervolgd. Niet weggelopen voor het nemen van die verantwoordelijkheden – waarbij impopulaire maatregelen niet zijn te voorkomen – die nodig zijn voor ons welzijn. De crisis ligt achter ons en heeft diepe sporen achter gelaten. De tijd van weleer komt niet meer terug. Door de benodigde hervormingen en financiële herziening zijn we op de weg naar betere tijden. De weg omhoog is definitief. We klimmen met z´n allen weer op naar de top van voorspoed en welvaart.

Ik wens iedereen een heel voorspoedig en gezond 2016!

 

(Dit was de 100e blog die ik over allerlei privé en politieke onderwerpen de afgelopen jaren heb mogen schrijven – op naar de volgende mijlpaal.)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *