Wisseling van de wacht (29-03-2014)

Wisseling van de wacht (29-03-2014)

wisseling van de wacht

 

In 380 gemeenten heeft er deze week een wisseling van de wacht plaatsgevonden. De ‘oude’ raad is bedankt voor 4 jaar inzet en de nieuwe raad is geïnstalleerd. In veel gemeenten heeft dit een ware verschuiving met zich meegebracht. Naast een politieke verschuiving heeft zich een nieuwe groep raadsleden gemeld die klaar staat om de politieke arena binnen te treden.

Een arena waar de komende 4 jaar om zware dossiers zal worden gestreden, zoals de 3 decentralisaties, De Deel en nieuwe ombuigingen. De vraag daarbij is of de dossiers in deze periode gebaat zijn bij een vechtersmentaliteit of een meer gebalanceerde inbreng ten gunste van het eindresultaat. Met name De Deel vraagt na 12 jaar om een breed gedragen finale afhandeling. Dit om de gevolgen voor de komende jaren zoveel mogelijk te beperken.

Een grote groep nieuwe raadsleden en burgerraadsleden staat klaar . Klaar gestoomd om aan de slag te gaan – met z’n allen investeren in wat goed is voor de polder.
Voor de VVD zijn de raadsleden Bouke Wielenga, Willem Keur en Ellen Blokhuis geïnstalleerd. Zelf ga ik als burgerraadslid van start – installatie zal in mei plaatsvinden.

Tijdens de installatie-toespraken werd de dalende belangstelling voor de lokale politiek benoemd. Opkomstpercentage is wederom – t.o.v. 4 jaar geleden – gedaald. De vraag en uitdaging om onze VVD achterban, burgers en ondernemers aan te laten sluiten in de themadiscussies voor de polder. Niet alleen tijdens verkiezingtijd op pad voor participatie, maar meer dan ooit – voor het maken van de keuzes van morgen – dienen we als volksvertegenwoordigers de aansluiting te vinden. Af van het credo – “ze doen maar wat” en “er wordt toch niet geluisterd”. Wie zijn ‘ze’ en wat kunnen we met elkaar er aan doen om te luisteren en in te brengen hetgeen er wordt gedeeld. Dit is makkelijker geschreven dan gedaan – ik zal dit de komende 4 jaar gaan ondervinden.

Deze week aanwezig bij de jaarvergadering van Bant. Nagele helaas gemist vanwege de installatie van de raad. Mooi om te zien hoeveel burgers zich verbonden voelen met hun dorp en hun stem laten horen bij deze bijeenkomsten.
Naast de jaarbijeenkomsten is het goed om met burgers en ondernemers in gesprek te blijven gericht op participatie. Het maandelijkse politieke uurtje is het moment om in gesprek te gaan met de politiek. Ook het inspreken tijdens commissievergaderingen geeft een ieder de gelegenheid om mee te doen aan het leefklimaat in de polder. Dit geeft ons als VVD en besturend Noordoostpolder inzicht in de behoeften van de polder.

Een verontrustende wisseling van de wacht is de annexatie van de Krim door Rusland. Schokkend om te zien op welke wijze de koude oorlog – die we al vele jaren achter ons hadden gelaten – weer heel snel dicht bij laten komen. Barse taal van Poetin doet ons verlangen naar de tijd van Gorbatsjov, Jeltsin die een decennia lang het tij deden keren. Laten we het hoofd koel houden en regerend Rusland stap voor stap bewegen om deze escalatie niet verder te laten oplopen.

Vanuit de wisseling van de wacht worden raadsleden en burgerraadsleden de komende week verder op pad geholpen. Tijdens Inwerkprogramma’s gaan we de basis leggen voor het uit te voeren werk.
Naast de wisseling van de raad worden de komende week tevens gesprekken gevoerd – door informateurs Reijenga en De Jager – voor wisseling van het college op 8 mei. Een belangrijke week waarbij de gezamenlijke doelen, speerpunten en samenwerking pijlers worden getoetst.

 

Henri van Ulsen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *