Delen via: Polderbreed initiatief voor terugdringen inbraken

Delen via: Polderbreed initiatief voor terugdringen inbraken

Gepost 10/02/2016

De VVD heeft maandagavond tijdens de commissievergadering de burgermeester opgeroepen om meer in te zetten op voorlichting om het aantal inbraken in de Noordoostpolder terug te dringen.
Het aantal (pogingen tot) woninginbraken is in 2015 fors toegenomen. Tijdens de commissievergadering werd door de politie een toelichting hierop gegeven. Het aantal winkeldiefstallen is met maar liefst 39% toegenomen.
De VVD is van mening dat er vanuit de gemeente, politie en betrokken instanties meer voorlichting moet worden gegeven.
Met voorlichting in de dorpen, wijken in Emmeloord en buitenwegen kan er verteld worden hoe men inbraken beter kan voorkomen. Het inzetten van een BuurtApp kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de veiligheid in een buurt of wijk. Onwetendheid over mogelijkheden en gebruik van o.a. digitale aangifte zorgt ervoor dat niet alle aangiftes bij de politie terecht komen.

Het wonen in een veilige leefomgeving is belangrijk. Inbreuk hierop – door mensen die zich tegoed doen aan andermans eigendommen – geeft een onveilig gevoel. Vroeger hoefde een huis, schuur en/of een voertuig niet op slot; de deur stond altijd open. Tegenwoordig is dat verleden tijd en dient iedereen te waken over zijn eigendommen. Gezamenlijke buurt-/wijk initiatieven leveren een bijdrage aan een veilige leefomgeving

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *