Archives juni 2016

Internet – onze primaire levensader

Nog geen 15 jaar geleden – aan het begin van deze eeuw – kwam internet langzaam opzetten. Anno 2016 is internet niet meer weg te denken in ons dagelijks leven – internet overal en altijd beschikbaar. Wie kan er nu nog zonder, wie zet ‘het’ nog wel eens uit en waar zijn internettechnieken tegenwoordig niet meer in opgenomen? Grote paniek breekt er uit als we even zonder zitten. Voor een groot aantal huishoudens en ondernemers is de beschikbaarheid van internet helemaal niet zo vanzelfsprekend! Grote delen van ons lang – met name het buitengebied – zijn verstoken van snel internet. Trage verbindingen teisteren ons dagelijks werk (huiswerk maken, belastingaangiftes, zakendoen en/of het nieuws van de dag). Onze polder is ook lang verstoken gebleven van snel internet – maar daar komt binnenkort een eind aan. Na een lange periode van trekken, volharden in geloof van duurzame toekomstperspectieven (glasvezel), mobiliseren van markt en inwoners/bedrijven gaat ook de Noordoostpolder binnen 1,5 jaar snel internet krijgen.

96% van de Nederlandse huishoudens hebben een internet aansluiting. Hiermee zijn ze dagelijks verbonden met het wereldwijde netwerk. 4% – 300.000 van de Nederlandse huishoudens – ruim 10.000 in Flevoland – hebben geen internet of hebben geen direct toegang tot de infrastructuur van het web. Al hoewel het internet – met name ook via het mobiele netwerk beschikbaar is – zijn grote gebieden van Nederland hiervan verstoten. Dit zijn de zogenaamde ´witte´ vlekken. Dit zijn gebieden waar één/geen provider aanwezig is voor het aanbieden van mobiel of vaste internetverbinding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de beschikbaarheid en snelheid van het internet in deze gebieden ronduit slecht is te noemen.
In een ontwikkeld welvarend land – zoals Nederland – kan het anno 2016 toch niet zo zijn dat internet niet voor iedere burger en/of bedrijf tot de standaardvoorzieningen horen. Gas, water, licht en vaste/mobiele telefonie behoren tot onze vaste nutsvoorzieningen. In de 21e eeuw – het digitale tijdperk – dient ´snel´ internet hieraan toegevoegd te worden. Vast (via glasvezel of kabel) of mobiel (4G, staalverbinding) dienen alle gebieden in heel Nederland een snelle toegang te verkrijgen tot de wereld van ontwikkeling, economie en sociale contacten. Internet behoort tegenwoordig tot één van onze primaire levensaders.

Het internet overbrugt tijd en afstand in luttele seconden. Het deelbaar maken van grote hoeveelheden informatie die via geen enkele mailbox is te verzenden. Het bereik van internet – met name via de social media kanalen – is enorm groot. Daar moet eenieder – bedrijven en huishoudens – dan welk gebruik van kúnnen maken. De overheid dient de weg vrij te maken dat de markt het ´verglazen´ van ons land verder oppakt. Steun in facilitaire sfeer daar het bedrijfsleven goed in staat is dergelijke ´nuts´-voorzieningen breed aan te bieden. Nederland mag in dit perspectief qua ontwikkeling en innovatie niet achterop raken.
De lokale en provinciale bestuurders hebben dit tijdig onderkend. Samen met een marktpartij (FiberFlevo) is er eendrachtig gewerkt aan een sluitend plan voor glas in het hele buitengebied. In een periode van 4 maanden is glasvezel op de kaart van de Noordoostpolder gezet. De kaarten zijn geschud, de plannen zijn rond – binnen afzienbare tijd behoren de hedendaagse ergernissen tot het verleden. Internet – onze primaire levensader – krijgt een steeds groter bereik. De toekomst zal ons in de vogelvlucht meenemen in allerlei nieuwe toepassingen die snel zijn intrede zullen doen. Dit is geen sciencefiction meer – maar de werkelijkheid van morgen.13239292_1189992894379277_2428469524318941745_n

Roep om vernieuwing

De wereld van vraag en aanbod verandert in een hoog tempo. Decennia lange vertrouwde markten vallen plotseling ten prooi aan nieuwe economische verhoudingen. Na 128 jaar komt er een eind aan het warenhuisketen V&D. Niet alleen V&D maar ook Manfield, Dixons, Perrysport, Aktiesport worden ongevraagd in deze markthervorming meegetrokken. Waren de ketens afdoende opgewassen tegen de achter ons liggende crisis en werd er afdoende ingespeeld op vernieuwing?
De vraag naar nieuwe vormen van producten en digitale diensten nemen een enorme vlucht. Tijdige anticipatie hierop is gewenst om de binding met het afnemend publiek niet te verliezen.  Maar waar staat de overheid in dit perspectief – anticipeert ´de overheid´ afdoende op de nieuwe vraag naar dienstverlening om faillissementen te voorkomen?

Roger van Boxtel nam eind van de vorige eeuw het voortouw om de overheidsdienstverlening in een digitaal jasje te steken. Ruim 20 jaar later en vele initiatieven verder worden geëigende paden verlaten en maken plaats voor nieuwe vormen van dienstverlening. Langzaam doch zeker wordt de koers van de overheidstanker verlegd. De belastingdienst gaat hierin voorop en kantelt de traditionele manier van aangiften naar digitaal. De blauwe envelop valt voor de laatste keer in onze brievenbus. Burgers en ondernemers kunnen nu massaal overstappen via MijnOverheid.nl. Vertrouwde poststromen maken plaats voor een Berichtenbox waarin uiteindelijk alle communicatie van en naar alle overheden in terecht komen.

Wat betekent deze veranderingen voor de overheid? Anticipeert zij wel adequaat op de ingezette koerswijziging waarbij producten en diensten in nieuwe vormen worden aangeboden? In de achterliggende 20 jaar heeft de overheid onvoldoende nieuwe producten weten te creëren. Veel producten – waaronder de nieuwe vormen van decentrale zorg – worden in een oud jasje aangeboden. De Omgevingswet – die in 2018 in werking treedt – is een goed voorbeeld van nieuwe vraag uit de markt (burgers en ondernemers). De overheid moet aan de bak; in een rap tempo zullen verouderde structuren, zoals wetten, systemen, processen en cultuur, moeten worden aangepast. Voor de overheid geldt immers ook dat zij, gelijk aan de benoemde winkelketens, mee moet in nieuwe eigentijdse vormen. Wachten tot morgen is te laat, de vernieuwde vraag vanuit de samenleving is immers al geruime tijd gesteld.

Al hoewel een overheidsorganisatie niet failliet kan gaan en gemeenten een monopolistische positie hebben voor het verstrekken van producten en diensten, mag dit niet het excuus zijn om maar niet mee te gaan in veranderende markten. Waarom niet een paspoort of rijbewijs thuis bezorgen? Daarnaast kunnen dit soort producten, onder condities, ook in andere ketens worden ondergebracht. Dit alles in aansluiting met de vraag van morgen. Producten en diensten van de overheid dienen meer vanuit concurrentie te worden neergezet. Kwalitatief goed, snel, efficiënt – tegen de laagste kosten. Torenhoge apparaatskosten mogen niet over de ruggen van burgers en ondernemers geheven blijven worden. Tijd voor verandering, tijd voor vernieuwing.belastingenvelop

BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER KRIJGT GLASVEZEL

De VVD is blij dat de inwoners en ondernemers in het buitengebied massaal hebben gekozen voor snel internet van FiberFlevo. De lokale ondernemer heeft bekend gemaakt dat binnen enkele weken de schop in de grond gaat en het hele buitengebied van Noordoostpolder glasvezel krijgt.

De VVD heeft in 2014 de eerste stap gezet om niet alleen Emmeloord snel internet te laten krijgen maar ook het buitengebied en de industrieterreinen. Ondernemers, huishoudens en scholieren kunnen niet meer zonder een snelle internetaansluiting! Geen toegang tot het wereldwijde internet zet onze polder op achterstand. “Internet anno 2016 is niet meer weg te denken – we kunnen echt niet meer zonder. Dit is keuze voor de toekomst waar alle gezinnen en ondernemers van profiteren. Na een lange periode van wachten, trage verbindingen met veel ergernissen komt er nu verbetering.”, aldus Henri van Ulsen

VVD Wethouder Wijnants heeft het afgelopen jaar hard getrokken aan dit dossier. In overleg met Ondernemersvereniging Groendorpen, Bedrijven Actief Noordoostpolder, de Provincie en de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn alle mogelijkheden bekeken. Diverse lokale ondernemers hebben de handen in één geslagen en als FiberFlevo de schouders onder deze mega-operatie gezet. Via een groot aantal bijeenkomsten, huis aan huis bezoeken, lokale- en social media is de polder overtuigd. Binnen een tijdsbestek van 1,5 jaar wordt glasvezel voor het buitengebied aangelegd. Wie nu nog niet heeft ingeschreven krijgt alsnog de kans. De polder is dan klaar voor de toekomst. Dit geeft inwoners en ondernemend Noordoostpolder weer nieuwe buitengewone perspectieven.

DRUK OP DE KETEL VOOR SNEL INTERNET

De VVD is blij dat 54% van de inwoners en ondernemers in het buitengebied zich hebben uitgesproken voor snel internet van FiberFlevo. Helaas is dit nog niet de benodigde 60% en net niet genoeg om de schop in de grond te zetten. De VVD roept de Provincie, maar ook de Gemeente op om te komen met een innovatief voorstel waarmee de laatste tekorten opgevuld kunnen worden, zonder daarmee een subsidie af te geven. Dan kan volgende week woensdag alsnog groen licht gegeven worden voor de aanleg van glasvezel in het hele buitengebied van de Noordoostpolder.

FiberFlevo heeft een enorme inspanning gedaan om te zorgen dat alle inwoners en ondernemers in het buitengebied de keuze maakten voor snel internet. Folders door de brievenbus, huis aan huis bezoeken, ambassadeurs, verlotingen en ook social media; kosten nog moeite zijn gespaard. De VVD is daar meer dan tevreden over. Henri van Ulsen; “inwoners en ondernemers die zich hebben aangemeld moeten daarom ook gehoord worden, meer dan de helft heeft zich aangemeld. Voor degene die zich nog niet heeft aangemeld geldt nog wel; blijf u aanmelden”. De sluitingsdatum is geweest, helaas is het percentage niet gehaald, maar de VVD fractie wil wel druk op de ketel houden.

Wethouder, Gedeputeerde ga letterlijk met elkaar om tafel zitten en kom pas weer terug als er een oplossing gevonden is, aldus van UIsen. Het kan en mag niet zo zijn dat het buitengebied van Noordoostpolder straks een witte vlek blijft in Nederland. Economisch gezien is snel internet erg belangrijk voor de toekomst van de Noordoostpolder. Daar hoort het buitengebied zeker bij. Emmeloord en de Noordoostpolder zijn wereldwijd bekend als het gaat om aardappels en uien. Dat vraagt om een goede infrastructuur en met glasvezel is dat een garantie voor de toekomst.