Roep om vernieuwing

Roep om vernieuwing

De wereld van vraag en aanbod verandert in een hoog tempo. Decennia lange vertrouwde markten vallen plotseling ten prooi aan nieuwe economische verhoudingen. Na 128 jaar komt er een eind aan het warenhuisketen V&D. Niet alleen V&D maar ook Manfield, Dixons, Perrysport, Aktiesport worden ongevraagd in deze markthervorming meegetrokken. Waren de ketens afdoende opgewassen tegen de achter ons liggende crisis en werd er afdoende ingespeeld op vernieuwing?
De vraag naar nieuwe vormen van producten en digitale diensten nemen een enorme vlucht. Tijdige anticipatie hierop is gewenst om de binding met het afnemend publiek niet te verliezen.  Maar waar staat de overheid in dit perspectief – anticipeert ´de overheid´ afdoende op de nieuwe vraag naar dienstverlening om faillissementen te voorkomen?

Roger van Boxtel nam eind van de vorige eeuw het voortouw om de overheidsdienstverlening in een digitaal jasje te steken. Ruim 20 jaar later en vele initiatieven verder worden geëigende paden verlaten en maken plaats voor nieuwe vormen van dienstverlening. Langzaam doch zeker wordt de koers van de overheidstanker verlegd. De belastingdienst gaat hierin voorop en kantelt de traditionele manier van aangiften naar digitaal. De blauwe envelop valt voor de laatste keer in onze brievenbus. Burgers en ondernemers kunnen nu massaal overstappen via MijnOverheid.nl. Vertrouwde poststromen maken plaats voor een Berichtenbox waarin uiteindelijk alle communicatie van en naar alle overheden in terecht komen.

Wat betekent deze veranderingen voor de overheid? Anticipeert zij wel adequaat op de ingezette koerswijziging waarbij producten en diensten in nieuwe vormen worden aangeboden? In de achterliggende 20 jaar heeft de overheid onvoldoende nieuwe producten weten te creëren. Veel producten – waaronder de nieuwe vormen van decentrale zorg – worden in een oud jasje aangeboden. De Omgevingswet – die in 2018 in werking treedt – is een goed voorbeeld van nieuwe vraag uit de markt (burgers en ondernemers). De overheid moet aan de bak; in een rap tempo zullen verouderde structuren, zoals wetten, systemen, processen en cultuur, moeten worden aangepast. Voor de overheid geldt immers ook dat zij, gelijk aan de benoemde winkelketens, mee moet in nieuwe eigentijdse vormen. Wachten tot morgen is te laat, de vernieuwde vraag vanuit de samenleving is immers al geruime tijd gesteld.

Al hoewel een overheidsorganisatie niet failliet kan gaan en gemeenten een monopolistische positie hebben voor het verstrekken van producten en diensten, mag dit niet het excuus zijn om maar niet mee te gaan in veranderende markten. Waarom niet een paspoort of rijbewijs thuis bezorgen? Daarnaast kunnen dit soort producten, onder condities, ook in andere ketens worden ondergebracht. Dit alles in aansluiting met de vraag van morgen. Producten en diensten van de overheid dienen meer vanuit concurrentie te worden neergezet. Kwalitatief goed, snel, efficiënt – tegen de laagste kosten. Torenhoge apparaatskosten mogen niet over de ruggen van burgers en ondernemers geheven blijven worden. Tijd voor verandering, tijd voor vernieuwing.belastingenvelop

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *