Archives juli 2016

Wonen en werken in het buitengebied Noordoostpolder

De komende jaren zullen steeds meer agrarische erven – vanuit schaalvergroting – vrijkomen. Om leegstand tegen te gaan en leefbaarheid te behouden dient er nieuw beleid te komen. Huidige aanvragen van burgers en ondernemers stranden in het woud aan regels en voorwaarden. Voor het aantrekken van nieuwe mensen naar onze polder is de VVD van mening dat er snel en adequaat passend beleid moet worden opgesteld. Dit alles gericht op nieuwe woon- en werkvormen voor het buitengebied van onze polder. Afbeelding buitengebied Noordoostpolder

Omgevingswet komt dichterbij

De manier van vergunningverlening zal in opmaat naar 01-01-2019 drastisch veranderen. 26 wetten zullen worden teruggebracht naar 1 wet. Een complexe hervorming te vergelijken met die van de decentralisaties in de zorg. Met deze operatie gaat veel geld gemoeid en er zullen wat de VVD betreft duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. De VVD wil het initiatief nemen om uit het proces van minder regels en afbouwen van bureaucratie het maximale voor burgers en ondernemers te halen. Afbeelding omgevingswet