Wonen en werken in het buitengebied Noordoostpolder

Wonen en werken in het buitengebied Noordoostpolder

De komende jaren zullen steeds meer agrarische erven – vanuit schaalvergroting – vrijkomen. Om leegstand tegen te gaan en leefbaarheid te behouden dient er nieuw beleid te komen. Huidige aanvragen van burgers en ondernemers stranden in het woud aan regels en voorwaarden. Voor het aantrekken van nieuwe mensen naar onze polder is de VVD van mening dat er snel en adequaat passend beleid moet worden opgesteld. Dit alles gericht op nieuwe woon- en werkvormen voor het buitengebied van onze polder. Afbeelding buitengebied Noordoostpolder

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *