BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ

BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ

schokkeringweg-12De VVD fractie in Noordoostpolder wil dat er welstandsvrij gebouwd kan worden in het buitengebied van Noordoostpolder. Boerenerven in het buitengebied vallen volgens een de nieuwe welstandsnota 2016 onder speciaal toezicht. Bij nieuwbouw aan woning en schuren dient dit aan de welstandcommissie te worden voorgelegd. Niet alleen het aanzicht van de woning en schuur, maar ook bijvoorbeeld de kleur wordt dan door de gemeente bepaald. De nieuwe welstandsnota legt daarmee een te grote hoeveelheid nieuwe regels op aan de ontwikkeling van het buitengebied van de Noordoostpolder volgens de VVD.

In een groot deel van de Noordoostpolder kan nu al welstandsvrij, binnen de regels van het bestemmingsplan, worden gebouwd. Uitzondering hierop vormt Nagele, Schokland en de monumenten in de polder. Aanpassingen en nieuwbouw hiervoor moeten eerst aan de welstandscommissie worden voorgelegd. Voor het buitengebied zal, in tegenstelling tot de huidige welstandsnota, het aantal regels voor welstand fors toenemen. “Te gek voor woorden dat de overheid zich gaat bemoeien met de kleurstelling van deuren en kozijnen” – aldus Henri van Ulsen.

Daarnaast heeft de provincie Flevoland heeft op 9 november 2016 toestemming gegeven voor een experimentenkader waarbij 26 woningen op boerderijerven mogen worden gebouwd. Dit gericht op de vrijkomende erven en leefbaarheid van het buitengebied en de dorpen. Een tiental initiatiefnemers hebben zich inmiddels bij de gemeente gemeld met nieuwe vormen van wonen en werken. Hierin moeten zij niet belemmerd worden door torenhoge regels waarmee initiatieven worden platgeslagen en doorlooptijd onnodig wordt verlengd volgens de VVD.

Ook treedt In 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Een wet waarin alle zaken van de leefomgeving worden opgenomen. Deze wet dient het aantal regels en bureaucratie sterk te verminderen. In opmaat naar de uitvoering van deze wet moet het aantal regels daarom niet toenemen, maar vooral worden afgebouwd – aldus de VVD van de Noordoostpolder.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *