GEEN WINDMOLENBOS IN DE NOORDOOSTPOLDER

GEEN WINDMOLENBOS IN DE NOORDOOSTPOLDER

windpark-flevolandDe VVD Fractie is blij dat wethouder Andries Poppe namens het College in de commissievergadering heeft toegezegd dat er geen nieuwe solitaire windmolens en andere opstellingen in de polder komen. Deze afspraken werden in 1998 met de polderbewoners gemaakt met het genomen besluit om in totaal 86 windturbines aan de Noordermeer, Westermeer en Zuidermeerdijk te plaatsen. Voor de Noordoostpolder betekent dit dat er geen nieuwe solitaire molens en binnendijkse lijn of clusteropstellingen worden toegestaan. Voor de 26 solitaire windmolens geldt een sterfhuisconstructie en zullen aan het eind van hun levensduur worden afgebroken. Onderhoud en reparatie op deze molens is mogelijk, maar vernieuwen niet. Ten aanzien van deze overgebleven 26 solitaire molens is de mogelijkheid gecreëerd om te participeren in windprojecten.
“Het bijzondere polderlandschap van de Noordoostpolder moeten we hiermee behouden, we willen hier toch geen tweede Flevopolder” – aldus Henri van Ulsen.

Tijdens de behandeling van visienota ´Noordoostpolder Energie Neutraal´ heeft de VVD kritische vragen gesteld over de nieuwe windmoleninitiatieven. De verenigde initiatiefnemers strijden voor het behoud van hun molen en bekijken de mogelijkheid voor nieuwe opstellingen in de polder.
De in lijnopstelling geplaatste 86 windmolens leveren aan ruim 400.000 huishoudens groene stroom. Hiermee is de Noordoostpolder koploper op het gebied van het leveren van windenergie in Nederland.

In 1998 heeft de raad van de Noordoostpolder heldere afspraken gemaakt over initiatieven op het gebied van windenergie. Om wildgroei en versnippering te voorkomen, is er gekozen voor lijnopstelling aan de randen van de polder. Deels binnendijks en het overgrote deel buitendijks.

De VVD zet in op een energie neutrale gemeente waarbij landelijke milieu afspraken worden nagekomen. Dit op basis van realistische en haalbare doelen om de aarde goed aan onze kinderen te kunnen doorgeven. Hiervoor zal de overheid, bedrijfsleven en particulieren allen hun bijdrage moeten leveren. Dit binnen de vastgestelde kaders en de hiervoor gemaakte afspraken. Het heroverwegen of openbreken van deze afspraken zet de deur open om langlopende slepende beroepzaken te doen heropen. “Dit is wel het laatste wat we willen, we houden ons aan de afspraken die we met de polder hebben gemaakt” – aldus de fractie van de VVD.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *