Archives mei 2017

Buurtpreventieborden voor een veilig Nagele

img_7331De vorig week uitgekomen misdaadmeter 2016 geeft inzicht in de criminaliteit in steden en dorpen. Inbraken en pogingen daartoe komen in de Noordoostpolder en specifiek in Nagele nog te veel voor. In diverse dorpen en in Emmeloord zijn er in het afgelopen jaar Whatsappgroep van start gegaan. In Nagele is de Whatsappgroep VeiligNagele enige tijd actief. Voor het zichtbaar maken van deze digitale groep burgers, die met elkaar waken over elkaars eigendommen, hebben Clarian van Herwaarden en Henri van Ulsen het eerste bord overhandigd aan de dorpsvoorzitter Simon Doornbos. De dorpsvoorzitter is blij met dit lokale initiatief – “Hoe meer wakende ogen, hoe beter.” – aldus Simon Doornbos.

De borden worden in en rondom Nagele opgehangen. In dit gebied zijn zo´n 135 Nagelezen  actief om met elkaar zorg te dragen voor een veilige buurt. Bewoners in het dorp en buitengebied, die ook lid willen worden van deze WhatsAppgroep, kunnen zich nog steeds aanmelden via de website www.nagele.nl/info/veilig-nagele/.

Glas voor gas

foto-aanleg-glasvezelDe VVD heeft tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over het aanleggen van glasvezelnetwerken voor snel internet op nieuwbouwlocaties. Na jaren van stagnatie trekt de nieuwbouw in de Noordoostpolder weer aan. Niet alleen in Emmeloord maar ook in de dorpen wordt er volop gebouwd of gaat binnenkort gebouwd worden. Op diverse locaties – zoals in Ens, Marknesse en straks ook Emmelhage fase II – worden locaties in een hoog tempo bouwrijp gemaakt.

Noordoostpolder timmert hard aan weg als het gaat om de energietransitie. Onlangs werd afgekondigd dat nieuwbouwlocaties – zoals Emmelhage fase II – niet meer van gasaansluitingen worden voorzien. De VVD is van mening dat in een tijd waarbij verouderde nutsvoorzieningen worden afgeschaft, het ook tijd is om nieuwe voorzieningen als basis toe te laten.

Snel internet is zo´n basisvoorziening die niet meer uit huizen en bedrijfspanden is weg te denken – niemand kan meer zonder. De VVD is dan ook blij dat hier de afgelopen jaren mooie stappen in zijn gemaakt. Emmeloord, het buitengebied van de Noordoostpolder en bedrijventerreinen zijn of worden op dit moment voorzien van snelle glasvezelnetwerken.

De VVD heeft het college vragen gesteld of snel glasvezel internetwerken als basis nutsvoorzieningen direct in nieuwbouwwijken wordt aangelegd. Wat de VVD betreft is dit zeer belangrijk voor onze bestaande en toekomstige inwoners. “Willen wij met de tijd meegaan dan dienen dit soort voorzieningen standaard in de polder te worden aangelegd – aldus Henri van Ulsen”.