Voortvarend aan de slag met Stadshart

Voortvarend aan de slag met Stadshart

De VVD fractie in de Noordoostpolder is tevreden over de aanpak van het vernieuwen naar een gezellig en compact centrum in Emmeloord. Na een nieuwe start hebben inwoners en ondernemers zich in een periode van twee jaar uitgesproken via het openplanproces. De polderinwoners konden vrij hun ideeën en inzichten geven voor een nieuw te vormen centrum. De politiek wachtte, luisterde en volgde het tot stand komen van de scenario´s voor de verbouwing van het centrum vóór en dóór de inwoners en ondernemers. Nu is de politiek aan zet om de laatste afspraken over de invulling van de scenario´s en de daaraan gekoppelde financiën te bekrachtigen. “De weg is nu vrij om voortvarend met het laaghangend fruit aan de slag te gaan, hier heeft de polder lang op gewacht”, aldus Bouke Wielenga, VVD woordvoerder. De hoofdlijnen zijn vastgesteld. Nu zijn de ondernemers aan zet om hier verder invulling aan te geven.

Het verbouwen van een centrum is een mega operatie. Vele inzichten van de huidige situatie en toekomstige scenario’s zijn van belang om met elkaar de juiste keuzes te maken voor een toekomstbestendig centrum. Een lange periode met de ontwikkelaar ProVast werd 2 jaar geleden afgesloten en maakte de weg vrij om nieuwe plannen te maken. Open-planvorming waar ondernemers en inwoners, met de politiek op afstand, alle ideeën vanuit de polder de vrije hand konden geven. De afgelopen maanden zijn alle plannen bij elkaar gelegd, heeft de politiek het compact scenario vastgesteld en wordt het beeldkwaliteitsplan daaraan toegevoegd. Samen met de financiën is dit het materiaal waarmee er een start gemaakt kan worden met de bouw.

Planvorming, inspraak en het uitwerken van de scenario’s vraagt veel tijd. “Hierbij moeten we ook niet alles op één hoop gooien en maar blijven neuzelen over allerlei aanverwante details. We kunnen de hele wereld er wel bij betrekken maar dan kom je nooit ergens”, aldus Wielenga. Het aanleggen van rotondes, kleur van tegels en voldoende parkeerplaatsen zijn allemaal zaken waar het college invulling aan gaat geven. De VVD fractie spreekt dan ook haar vertrouwen uit over de planvorming en is van mening dat we snel aan de slag moeten. Hierbij staat de VVD open om voortschrijdend inzicht, vanuit marktpartijen, een plaats te geven.

In het voorjaar van 2015 heeft de VVD ingezet om De Deel snel aan te pakken. De Deel neemt immers een belangrijke plaats in, in ons centrum. Nu is de Deel nog een ijzerpark van auto´s, maar straks is het een mooi park met afwisseling van parkeren, groen, water en horeca. De ondernemers zijn aan zet om samen met het college vorm en inhoud te geven aan de uit te voeren deelplannen. Hierbij pleit de fractie van de VVD voor een snelle start om het laaghangend fruit als eerste te kunnen oogsten en de details parallel hieraan uit te werken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *