Verbinding met de Polder beloond met een 5e plaats

Verbinding met de Polder beloond met een 5e plaats

Op de VVD-kandidatenlijst Noordoostpolder – voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 – sta ik nu definitief op plaats 5. De verbinding met de Polder werd beloond. Na na een zeer lange avond van stemming en pleidooi werd mijn 5e plaats bekrachtigd! De campagne kan van start!20171018-alv-verkiezingsprogramma-2

Mijn pitch:
Hier staat een kandidaat raadslid die  na een aanloop van 5 jaar klaar is voor het echte werk en ik neem u mee waarom IK uw kandidaat raadslid ben voor de vorming van het nieuwe VVD team.

Na opgegroeid te zijn in de prille polderklei van Swifterbant ben ik in 2003 in het buitengebied van Nagele komen wonen. Daar woon ik op een prachtige woonboerderij samen met mijn vrouw Emmeke en onze 7 kinderen. Hier voel ik mij verbonden met datgene dat de dorpen en het buitengebied bezig houdt. Niet alleen de rust, ruimte en agrarische mogelijkheden maar zeker ook de uitdagingen van morgen – zoals de leefbaarheid in de dorpen en de vrijkomende boerenerven.

Vanuit de overleggen van dorpsbelangen en de netwerkbijeenkomsten van de OVG, OVN, BAN en ons eigen BOT-overleg houdt ik verbinding met datgene dat nodig is voor onze Polder. Hiervoor, en op diverse andere terreinen heb ik me bestuurlijk ingezet. Dit vormt de basis van waaruit ik mij de komende 4 jaar op diverse thema´s zal inzetten: minder regels, vrije vormen van wonen zonder gedoe van welstand o.a. in de dorpen en in het buitengebied, het ondernemen in de Polder en verlaging van de totale lasten voor onze inwoners en ondernemers

Daarom is het van belang dat ‘MIJN’ stem, als vertegenwoordiger van de dorpen en het buitengebied, in de raad is vertegenwoordigt.

Niet langs de kant zitten maar samen een koers bepalen, sturen en waar nodig verantwoordelijkheid nemen, maakt dat ik sinds 2012 politiek actief ben. Niet ´pappen en nathouden´ maar burgers en ondernemers in hun eigen kracht zetten. De verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die thuis hoort, is voor mijn een belangrijk thema. Niet zomaar je hand op houden voor een uitkering, zorg, subsidie of vergunning toekenning maar vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid een maximale leveren.

Tot slot ….. de afgelopen 5 jaar heb ik aan belangrijke onderwerpen mijn bijdrage geleverd: Veiligheid buitengebied, Welstandsvrij bouwen, Minder regels & bureaucratie bij aanvragen van vergunning, betere dienstverlening en tot slot realisatie van snel internet voor en buitengebied en industrieterreinen. Hiermee is mijn werk nog niet klaar maar gaat het nu écht pas beginnen. Landelijke opleidingen en werkgroepen hebben mij als liberaal klaargestoomd om de politieke arena van de Noordoostpolder nu echt te betreden. Ik ben geen ééndagsvlieg maar een liberaal in woord en daad en wil aan de slag met de vraagstukken van morgen om onze Polder nog mooier te maken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *