Archives februari 2018

‘BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ´

De VVD-fractie in Noordoostpolder blijft zich inspannen voor het welstandsvrij bouwen in het buitengebied van de Noordoostpolder. Het initiatiefvoorstel dat maandagavond in de gemeenteraad werd aangenomen zorgt voor een versoepeling van bepaalde onderdelen van het welstandsbeleid. Wat de VVD betreft gaat dit echter nog niet ver genoeg en pleit dan ook voor het volledig welstandsvrij maken van het buitengebied. “Onze inwoners en ondernemers in het buitengebied weten best wel wat past en mooi is, kijk wat er tot op heden aan mooie boerderijen is verrezen,” – aldus Bouke Wielenga.

Sinds 2016 moet nieuwbouw op erven aan een aantal extra regels voldoen. Inwoners die om reden van functionaliteit, verkeersveiligheid, geluidshinder of simpelweg om reden van persoonlijke smaak een afwijkend uiterlijk of vlakverdeling willen bouwen moeten vertrouwen krijgen. Wielenga: “Laat deze initiatiefnemers hun gang gaan. Waar zijn we bang voor?”

De 75-jarige polder kent een rijke cultuurhistorie. De VVD Noordoostpolder hecht ook waarde aan de bescherming van de 90 gemeentelijke- of rijksmonumenten die zijn aangewezen. Hier wordt binnenkort een twintigtal aan toegevoegd dat meer dan voldoende is volgens de VVD-fractie. De singel-verplichting rondom de boerderijen is ook een kenmerk van onze polder dat we zeker niet kwijt willen.

VVD krijgt huiswerk op Landbouwevent

dsc_0146Ruim 150 belangstellenden bezochten het Landbouwevent bij Aeres Emmeloord wat de VVD organiseerde over het thema “De wereld voeden met boerenverstand”. Tijdens de avond gingen drie sprekers in op dit thema. Jaap Haanstra, voormalig landelijk LTO Akkerbouw voorzitter, ging op boeiende wijze in op de geschiedenis en toekomst van de akkerbouw en de rol van Nederland daarin. Nederland is koploper op het gebied van innovatie in de akkerbouw en het 2e exportland ter wereld. Nederland moet alleen de VS voor zich laten. Uitdagingen liggen er op het gebied van duurzaam bodemgebruik en wegbeheer mede door de spreiding van gronden over de polder. Daar komt de politiek in beeld.

Jan Huitema, VVD Europarlementariër vertelde enthousiast over de rol die de Europese Unie speelt op Landbouwbeleid voor Nederland. Vooral het proces om te komen tot nieuw Europees Landbouwbeleid vraagt durf en optimisme. Voor de toekomst moet EU kiezen voor een beleid gericht op innovatie zodat de veiligheid en kwaliteit van voedsel verbeterd! Huitema riep ondernemers in de zaal op om niet in de slachtofferrol te kruipen maar juist gebruik te maken van elkaar kennis en kunde om wereldwijd te kunnen blijven concurreren. Brussel kan van grote invloed zijn op sectoren, zoals recent met de pulskorvisserij,

Erik Waterman, directeur van Waterman Onions, hield een bevlogen betoog over de aansluiting van onderwijs bij de arbeidsmarkt. 10 jaar geleden zijn we vergeten een zaadje te planten wat we nu niet kunnen oogsten. Er is lokaal een groot tekort aan hoogwaardig personeel en dat moeten we met elkaar oplossen. Ondernemers, onderwijs en politiek moeten met elkaar de verbinding maken zodat opleidingen verbreed kunnen worden met ondernemerschap. Daarnaast vroeg Waterman om minder regels in het buitengebied; laat het los, laat de angst varen!

Dagvoorzitter en tevens VVD lijsttrekker Hans Wijnants was blij met het duidelijke huiswerk dat aan de politiek werd meegegeven. Er staat al veel van in het VVD verkiezingsprogramma. Met een sterke vertegenwoordiging in de raad gaat de VVD met durf en optimisme ermee aan de slag.