‘BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ´

‘BUITENGEBIED NOORDOOSTPOLDER WELSTAND VRIJ´

De VVD-fractie in Noordoostpolder blijft zich inspannen voor het welstandsvrij bouwen in het buitengebied van de Noordoostpolder. Het initiatiefvoorstel dat maandagavond in de gemeenteraad werd aangenomen zorgt voor een versoepeling van bepaalde onderdelen van het welstandsbeleid. Wat de VVD betreft gaat dit echter nog niet ver genoeg en pleit dan ook voor het volledig welstandsvrij maken van het buitengebied. “Onze inwoners en ondernemers in het buitengebied weten best wel wat past en mooi is, kijk wat er tot op heden aan mooie boerderijen is verrezen,” – aldus Bouke Wielenga.

Sinds 2016 moet nieuwbouw op erven aan een aantal extra regels voldoen. Inwoners die om reden van functionaliteit, verkeersveiligheid, geluidshinder of simpelweg om reden van persoonlijke smaak een afwijkend uiterlijk of vlakverdeling willen bouwen moeten vertrouwen krijgen. Wielenga: “Laat deze initiatiefnemers hun gang gaan. Waar zijn we bang voor?”

De 75-jarige polder kent een rijke cultuurhistorie. De VVD Noordoostpolder hecht ook waarde aan de bescherming van de 90 gemeentelijke- of rijksmonumenten die zijn aangewezen. Hier wordt binnenkort een twintigtal aan toegevoegd dat meer dan voldoende is volgens de VVD-fractie. De singel-verplichting rondom de boerderijen is ook een kenmerk van onze polder dat we zeker niet kwijt willen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *