Beloning afvalscheiding

Beloning afvalscheiding

Inwoners van de Noordoostpolder moeten beloond worden voor het goed sorteren van hun afvalstromen. Deze oproep deed de VVD tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Geen verhoging van het afvalstoffentarief voor 2019 maar dit gelijk houden aan het tarief van 2018. “Laat de containerdeksel niet nogmaals op de neus van onze inwoners vallen – maar beloon ze voor hun goede gedrag” – aldus VVD raadslid Henri van Ulsen.

Het scheiden van de restafvalstoffen zit in de Noordoostpolder enorm in de lift. Maar liefst 73% van de afvalstromen wordt al goed gescheiden. Hiermee loopt de Noordoostpolder landelijk voorop. Dit is nog niet genoeg om de komende jaren aan de landelijke afspraken te voldoen. Gemiddeld hebben gezinnen in de Noordoostpolder 125 kilo aan restafval per jaar. Dit zal nog verder moeten dalen naar 100 kilo per gezin.

De restafval containers hebben op dit moment nog te veel afvalstoffen die verder gesorteerd kunnen worden: schoenen, kleding, puin, groenafval horen niet in de grijze container. De VVD heeft wethouder Simonse dan ook opgeroepen om de voorlichting, het aantal controles en handhaving verder op te voeren. Hiermee kunnen goed gesorteerde bakken met een pluim worden beloond en vieze bakken worden aangespoord om te verbeteren. Inwoners die hier geen gehoor aan geven moeten door handhaving voor de extra kosten opdraaien. ´De vervuiler betaalt´ – aldus de VVD.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *