Meerjaren visie VNG Flevoland

Meerjaren visie VNG Flevoland

Op 31januari 2019 heb ik een bijdrage mogen leveren aan de meerjaren visie voor de VNG. Wat zijn belangrijke thema┬┤s voor alle lokale gemeenten. Wat doen we zelf – waaronder beleidsvorming over onze eigen leefomgeving en welke zaken besteden we uit/doen we samen met andere gemeenten?

https://meerjarenvisie.vng.nl/flevoland?utm_source=mail4&utm_medium=email&utm_campaign=flevoland_na_bijeenkomst&vnguid=529-62b67870afe9ae75c7f997ccf8d4e67e60f389a1

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *