Persoonlijke speerpunten

op 17 april 2019 geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD van de provincie Flevoland. Na 5 jaar in het lokale bestuur werkzaam geweest te zijn, als burgerraadslid/voorzitter werkgroep Omgevingswet/raadslid, de stap gemaakt om met de regionale vraagstukken aan de gang te mogen gaan. Aan de slag met de punten die er toe doen.

Mijn provinciale speerpunten:
– vrijkomende erven in de polders
– leefbaarheid in de dorpen
– energietransitie (klimaatakkoord en RES – regionale energie transitie)
– bodemdaling problematiek in onze provincie
– haalbaarheidsonderzoek HOV – LelyLijn naar het Noorden (trace Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen) – experimenteren met innovatief vervoer.

Visie

De overheid heeft decennia lang gewerkt aan het uitbouwen van een groot aantal zekerheden. De crisis van 2008 heeft hier behoorlijk geweld aan gedaan. Diepgewortelde zekerheden werden in één klap weggevaagd door een crisis die ons de afgelopen 7 jaar in de greep heeft gehouden. De overheid, burgers, ondernemers, verenigingen en instellingen moesten allen een stap terug doen. We zijn met z´n allen meer en meer op zichzelf aangewezen en dienen veelal op eigen kracht zich staande te houden. Dit vraagt om een grote mate van zelfredzaamheid in een tijd dat de overheid zich langzaam doch zeker verder terug zal trekken.

Vanuit verantwoordelijkheidsbesef dient een ieder in onze samenleving te werken aan zijn/haar zelfredzaamheid. Daar waar zekerheden worden weggeslagen – zoals bij mij vroeger – wordt een ieder opgeroepen zijn schouders eronder te zetten. Samen in een netwerk van familie, kennissen, verenigingen participeren in die zaken die onze samenleving raken. In het klein of groot leveren we iedere dag een bijdrage aan het beter maken van ons land – vertaald naar onze eigen leefomgeving.

In overtuiging van mijn verantwoordelijkheidsbesef werk ik, samen met andere werken, aan het beter maken van ons land – lokaal en regionaal. Hierbij halen we het beste uit de mens, zelfsturing/ontplooiing en een helpende hand enkel daar waar het echt nodig is. Dat is de samenleving die ik voor ogen heb.

Maatschappelijke betrokkenheid

Opgegroeid in een dorp in opbouw – waar niets vanzelfsprekend was – was het heel normaal dat een ieder zijn steentje bijdroeg in het tot stand komen van allerlei zaken. Ik kwam al vroeg in aanraking met allerlei organisatorische zaken in het dorp, bij verenigingen en met vrienden. Het organiseren zit in mijn bloed: voetballeider, voetbalbestuur, scheidsrechter, bestuur 12 provinciën toernooi, penningmeester paardenvereniging etc. Vanaf oktober 2015 voorzitter Sticora Noordoostpolder – Combine / autorace.
Deelname in de werkgroep ´De toekomst van MFC (multifunctioneel centrum) het Rietveld´ in Nagele.