MijnProjecten

Een overzicht van mooie projecten waar ik een bijdrage aan heb geleverd:

  • Gemeente Lelystad

  • MFC Het Rietveld
  • Visie Lelystad Digitaal 2025
  • Aanbesteding informatievoorziening Sociaal Domein
  • Uitvoeringsprogramma Lelystad Digitaal 2025

  • MFC Het Rietveld 2.0 (verbouwing voor een nieuw, gezellig een aantrekkelijk multifunctioneel dorpshuis van Nagele