Wie is ….

Opgegroeid in de polderklei van Swifterbant woon ik nu in het buitengebied van Nagele met mijn vrouw Emmeke en onze zonen op een prachtige woonboerderij. Bouwen aan mooie projecten en toekomstige doelen is datgene waar ik mijn energie uit haal. Dat kan thuis zijn, op mijn werk – als ICT-adviseur bij de gemeente Lelystad, in ons dorp en in de politiek. Op onze boerderij en op het land steek ik graag de handen uit de mouwen – in onze tuin, in mijn werkplaats en maak mooie projecten waaronder deze hooiberg. Daarnaast zet ik mij in voor ons dorp als voorzitter van het MFC het Rietveld in Nagele.

In 2019 maakte ik de overstap van raadslid Noordoostpolder naar Statenlid met een belangrijk doel om de provincie te verbinden met onze ondernemers, inwoners en lokale fracties. Mijn portefeuille landbouw en klimaat heeft mij vanaf de eerste dag van installatie beziggehouden. Vol energie werkte ik aan grote thema’s, zoals de landbouwtransitie, stikstofcrisis, bodemdaling, RES (regionale energietransitie) en ‘geen Zon op land’. Daarnaast zet ik mij in voor de invoering van de Omgevingswet, rapporteurschap ‘Samenwerking regio Zwolle’ en de werkgroep LTA (lange termijn agenda). In het licht van een stevige linker vleugel is het op diverse dossiers sterk bijsturen. De VVD is niet tegen voorstellen gericht op natuurherstel en klimaat, maar wel als dit andere ontwikkelingen overwoekeren en een schaduw werpt op hetgeen er in Flevoland in decennia is opgebouwd. Daarbij is het belangrijk om dit vanuit realiteit betaalbaar en uitvoerbaar te laten zijn. Is dat niet dan moet er door de VVD Flevoland bijgestuurd worden. Zo is de VVD tegen het verplicht onteigenen van onze boeren en moeten we de transitie van de landbouw, he toplossen van het stikstofdossier samen met onze agrarische ondernemers oppakken. Volop inzetten op innovatie is voor ons hierin een belangrijk instrument.

In de Staten periode heb ik mijn lokale, regionale en landelijke netwerk verder uitgebreid door thematische werkbezoeken, bestuurdersnetwerk, gesprekken in het veld, afstemming lokale fractie en Tweede Kamerleden. Zo heb ik Thom van Campen (Tweede Kamer woordvoerder landbouw) twee maal naar de polder gehaald; werkbezoek bij het Agrofoodcluster en bij Andela Techniek&Innovatie. De landbouwtransitie – waaronder ook het stikstofdossier – zijn belangrijke onderwerpen dat vraagt om een stevige inzet. Hier zet de VVD Flevoland volop in om innovatie meer in te zetten in de Flevolandse proeftuinen.

Naast mijn politieke inbreng, zet ik mij al enige tijd in als voorzitter van de werkgroep ‘Toekomst van het MFC’ en de stichting MFC Het Rietveld in Nagele. Samen bouwen we verder aan Flevoland – onze mooie polders – met focus op Wonen, Werken en Landbouw. Onze provincie is immers voor extra woningaanbod en een krachtige landbouw op de kaart gezet. Daar heb ik mij de afgelopen jaren voor ingezet en zal dat de komende 4 jaar vol energie doen. Goed ingewijd en met naam, klaar om samen met de nieuwe VVD fractie van Flevoland richting te geven aan de ontwikkelingen voor de komende decennia.