Nieuwe inzichten Stikstof cijfers

De presentatie van nieuwe cijfers over stikstofuitstoot, afgelopen donderdag door het Mesdagfonds, leggen de verschillen van inzichten op dit complexe dossier verder bloot. De uitgangspunten tussen het RVIM, Mesdagfonds en andere instellingen zijn hierdoor nog verder uit elkaar komen te liggen. Het aantal rapporten blijven zich in een rap tempo opstapelen en geven de politiek en diverse sectoren nog steeds niet de sleutel die zal leiden naar de oplossing. De Flevolandse VVD is van mening dat de...
More

Geen extra regels vanuit Schone Lucht Akkoord

Begin januari viel het ´Schone Lucht Akkoord´ voor Flevoland plotseling uit de lucht. Weer een akkoord dat inzet op extra maatregelen dat zich richt op inwoners en sectoren zoals de bouw en landbouw. Henri van Ulsen heeft namens de Flevolandse VVD de Gedeputeerde Cora Smelik tijdens de Statenvergadering vragen gesteld over de gevolgen voor de provincie Flevoland. Een heel een pakket aan extra regels, terwijl onze provincieal over heel veel schone lucht beschikt! Dit nieuwe ‘Schone Lucht Ak...
More

Klimaatakkoord Flevoland

Flevoland staat aan de vooravond van het onderteken van het nationaal klimaatakkoord. In de aanloop is er veel, heel veel over gesproken. Niet alleen over de ambities – voorzitter – maar temeer over de tegenstellingen, die ons dagelijks bezig houden. Gaan we niet te hard en worden we niet bedolven onder een berg van maatregelen. Het mag en kan niet zo zijn dat de één na de andere maatregelen sectoren als de bouw, agrariërs op slot zetten en inwoners in onzekerheid brengen. Is niets doen dan een...
More

stappen in ´Stikstofproblematiek´

De VVD Flevoland is blij met de eerste stappen van kabinet om de crisis in de bouw te bezweren en tot stilstand gekomen projecten snel vlot te trekken. Belangrijk voor de provincie Flevoland als groei provincie in de randstedelijke regio. Tijdelijke, niet populaire maar noodzakelijke maatregelen zijn hier voor nodig; het terugbrengen van de snelheid op snelwegen en het inzetten van een noodwet (voor cruciale projecten voor o.a. dijkverzwaring en veiligheid).Hiermee is de totale crisis niet b...
More